Specialisten sluiten aan bij bestuur Dutch Hospital Data (DHD)

digitale zorg

De Federatie voor Medisch Specialisten treedt toe tot het bestuur van Dutch Hospital Data (DHD). Dit meldt de branchevereniging voor ziekenhuizen NVZ.

Volgens de NVZ is de toetreding een belangrijke stap zodat specialisten sneller en beter betrokken kunnen zijn bij de organisatie van datastromen in de diverse vakgebieden. Dat geld zowel voor vastleggen, verzamelen en toepassen van data. Dat is belangrijk, omdat goede data en stuurinformatie onmisbaar zijn bij het aangaan van de uitdagingen in de gezondheidszorg van de komende jaren.

Zowel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de academische ziekenhuizen (NFU) zijn blij met de toetreding van de Federatie tot het DHD-bestuur. Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben elkaar nodig om onder meer vermindering van de administratieve lasten te realiseren. DHD kan hier een verbindende en coördinerende rol in spelen.

Namens de NVZ laat bestuursvoorzitter van het Groene Hart Ziekenhuis Lodewijk de Beukelaar weten: “Deze samenwerking is een goede ontwikkeling voor ziekenhuizen, specialisten maar belangrijker nog de patiënt. Samen maken we de ziekenhuiszorg nog beter.”

Plannen voor uitbreiding

De plannen voor de uitbreiding van het DHD-bestuur met de Federatie gaan inmiddels alweer enkele jaren terug. Ate van der Zee, voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG en tevens voorzitter van het DHD-bestuur: “In 2018 hebben we de eerste stappen gezet. Vanaf dat jaar is de Federatie als toehoorder aanwezig bij de bestuursvergaderingen van DHD. Dit beviel alle partijen zo goed, dat we gezamenlijk besloten de benodigde statutenwijziging in gang te zetten.”

Een onderwerp waar men al langer intensief samenwerkt met de Federatie zijn de registratiestandaarden voor eenduidige registratie aan de bron. Ook op het gebied van kwaliteitsregistraties en data-initiatieven rondom passende zorg, zoekt men al  afstemming met elkaar.

Selma Tromp en Iris Verberk-Jonkers, bestuursleden van het Federatie-bestuur: “Er zijn zoveel onderwerpen waarop we elkaar kunnen versterken op datagebied. Met onze kennis van de medische inhoud kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat de gegevens op de juiste manier kunnen worden vastgelegd, geduid worden en voor kwaliteitsdoeleinden worden teruggekoppeld aan de medisch specialist. Door goede terugkoppeling van verkregen inzichten kan vervolgens het zorgproces op alle fronten verder worden verbeterd.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X