Spelenderwijs trainen kinderbrein bij cognitieve problemen

spelenderwijs

Kinderen met een neurologische aandoening hebben als bijkomende problematiek vaak leer- en ontwikkelingsstoornissen. In samenwerking met de Eindhovense start-up Artistotle Technologies werkt het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe aan de ontwikkeling van een computergestuurde trainingstool. Die kan men aanpassen aan het kind. Hiermee kunnen kinderen met een neurologische aandoening spelenderwijs breinfuncties trainen die hen belemmeren in het alledaagse functioneren en leren op school. Denk aan geheugen, aandacht en planningsvaardigheden. Dat vergroot hun kwaliteit van leven.

Samenwerkingsovereenkomst

Op 1 november 2022 tekenden Kempenhaeghe en Aristotle Technologies een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van deze trainingstool voor kinderen met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen, zoals aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel. En ook Duchenne spierdystrofie, neurofibromatose (NF-1) en epilepsie. Dr. Jos Hendriksen, klinisch neuropsycholoog Kempenhaeghe: “Er ligt een grote uitdaging omdat deze kinderen in hun leren bedreigd worden door de brein-gerelateerde problemen. Hoe vroeger gestart kan worden met training op maat van het brein, hoe groter en breder het effect op leerprestatiesHoe vroeger gestart kan worden met training op maat van het brein, hoe groter en breder het effect op leerprestaties en gedrag ook op latere leeftijd. Vergeet daarbij ook niet dat leren en gedragsmatig functioneren en opbouw van zelfvertrouwen hand in hand gaan en elkaar wederzijds beïnvloeden.”

Technologie onmisbaar

Het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe heeft expertise op het gebied van leren en gedrag bij kinderen met neurologische aandoeningen. Door de samenwerking met Aristotle Technologies kan deze expertise worden ingezet voor de ontwikkeling van behandelmogelijkheden. Training van het brein als informatieverwerkingssysteem is daarbij een optie waar brede interesse voor bestaat en waarin input vanuit de technologie onmisbaar is.

Proeftuin

Binnen Kempenhaeghe zal een ‘proeftuin’ ingericht worden waarbij gekeken wordt of de ontwikkelde trainingen aansluiten bij de beleefwereld van schoolgaande kinderen. Kinderen krijgen tijdens de training steeds feedback over hun prestatie, waardoor ze hun gedrag meteen kunnen bijsturen. Er worden nieuwe trainingstools ontwikkeld met nieuwe individuele oefeningen en taken om zo het brein verder te trainen. De trainingstool zal ook worden ingezet in de polikliniek van het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen.

Gerelateerde berichten...

X