Stichting de Opbouw werkt aan emotiemeter voor dementiepatienten

Een speciale emotiemeter met de naam HUME moet straks zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking of dementie hun emoties makkelijker kenbaar kunnen maken. Een  meetband om de arm van de patiënt moet in combinatie met een app deze communicatie een stuk makkelijker maken.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn veelal onvoldoende in staat hun emoties, pijn of spanning te uiten. Ze  ervaren daardoor vaak onnodig stress. Hun gedrag wordt vaak  niet begrepen en dus kunnen zorgverleners niet altijd de benodigde aandacht en betekenisvolle zorg bieden.

 

HUME

De emotiemeter HUME is een digitaal product dat stress, verdriet, blijdschap en pijn kan duiden. Dit gaat met behulp van sensorinformatie, in combinatie met patroonherkenning en zelflerende modellen.

Ieder persoon heeft een unieke combinatie van fysiologische kenmerken. De HUME maakt gebruik van zelflerende algoritmen om emoties eenduidig en nauwkeurig te kunnen herkennen.

De sensoren zitten in een meetband om de arm. Via een app kan een ouder of zorgprofessional gevoelens van bijvoorbeeld verdriet of woede `lezen’, (leren) herkennen. Daarna kunnen ze   sneller en gerichter de hulp bieden.

 

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Mentech Innovation ontwikkelt sinds 2016 samen met zorgaanbieders de HUME. Met deze HUME krijgen mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag weer een stem. Ze worden zo  beter begrepen en krijgen ook meer zelfregie. Uiteindelijk vergroot HUME de kwaliteit van leven en het geluk van deze kwetsbare doelgroep.

Beter begrip en zorg leidt naast minder escalaties ook tot minder uitval bij zorgverleners. Aan de implementatie van HUME ging een landelijke pilotstudie vooraf. In 2018 won het project de CZ zorgprijs.

Ronald Thijs, lid Raad van Bestuur van Stichting De Opbouw: “In 2018 hebben we tijdens de VG Hackathon een concept uitgewerkt om onbegrepen gedrag beter te kunnen duiden. Door de samenwerking met Mentech Innovation kunnen we nu invulling aan deze ambitie geven. We zijn ervan overtuigd dat de HUME een krachtige oplossing is om mensen met onbegrepen gedrag (zowel ouderen met dementie als bewoners met een verstandelijke beperking) een stem te geven en kijken uit naar een impactvolle samenwerking. Stichting De Opbouw onderkent het grote belang van zorgtechnologie en wil daarin graag vooroplopen.”

 

Gerelateerde berichten...

X