Strengere afspraken Benelux over uitwisseling gegevens justitie

Nederland, België en Luxemburg (Benelux) hebben strengere afspraken gemaakt over het digitaal uitwisselen van justitiële gegevens. Hierdoor worden kwetsbare sectoren beter beschermd tegen criminaliteit.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker tekende daarvoor een Memorandum of Understanding (MOU) met zijn Belgische en Luxemburgse collega’s.

In Nederland heeft dit gevolgen voor Belgen en Luxemburgers die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het gaat om honderden aanvragen per jaar. Op dit moment wordt er al justitiële informatie uitgewisseld voor VOG-aanvragen als het gaat om werken met kinderen. Deze werkwijze is dus uitgebreid naar andere sectoren.

 

Zorg

“Het is van groot belang dat landen justitiële informatie uitwisselen. Bepaalde kwetsbare sectoren, zoals de zorg, onderwijs of burgerluchtvaart kun je volgens de ondertekenaars zo beter beschermen. We moeten voorkomen dat iemand die veroordeeld is in Nederland voor geweld, fraude of terroristische misdrijven, vervolgens gewoon aan de slag kan in dezelfde sector in Luxemburg of België.” Dat stelt Dekker.

Het MoU vraagt niet alleen aandacht voor versterking van de afspraken binnen de Benelux. Ook beter benutten van al bestaande Europese afspraken voor de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie komt aan bod.

Nederland maakt momenteel al actief gebruik van deze Europese richtlijn. Ons land vraagt altijd informatie op bij EU-lidstaten als een Europeaan in Nederland een VOG aanvraagt om te werken met kinderen.

Aanscherpen van de afspraken met België en Luxemburg, betekent volgens Dekker onderstreping van het belang van een goede screening. Daarnaast zal Nederland zich inzetten om de Benelux-afspraken verder uit te rollen naar andere lidstaten in de Europese Unie.

 

Gerelateerde berichten...

X