discriminatie

ASML Veldhoven gebouw aannamebeleid Wennink

College: aannamebeleid ASML geen verboden onderscheid

ASML, de Nederlandse fabrikant van chipmachines, hanteert het aannamebeleid dat sollicitanten met een Syrische, Iraanse, Noord-Koreaanse of Cubaanse nationaliteit zonder Nederlandse nationaliteit of permanente verblijfsvergunning niet in aanmerking komen voor specifieke functies. Dat is...