2min Personeel

Software gaat onbewuste discriminatie op arbeidsmarkt tegen

Software gaat onbewuste discriminatie op arbeidsmarkt tegen

Werkgevers dreigen door verouderde recruitmentsoftware onbewust te discrimineren en de nieuwe ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ te overtreden. Speciale datagedreven software kan voorkomt dat ze onderscheid maken op basis van godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid, gender, nationaliteit, leeftijd of handicap, zodat ze puur selecteren op competenties.

De nieuwe wet wordt dit jaar van kracht en heeft impact op de werving en selectie door bedrijven. De wet is al in 2020 ingediend om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De Tweede en Eerste kamer keurden de wet inmiddels goed. Werkgevers moeten binnenkort verplicht kunnen aantonen dat zij bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers niet discrimineren.

Inzichtelijk maken

Daarom zoeken bedrijven naar manieren om op zorgvuldige wijze vast te leggen op welke basis men nieuwe medewerkers werft. Minstens zo belangrijk is het dat bedrijven inzichtelijk maken hoe men kandidaten uit het aanbod van sollicitanten selecteert. En of die daadwerkelijk in aanmerking komen voor de beschikbare functie.

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten deze procedure schriftelijk vastleggen in hun organisatie. Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers volstaat een mondelinge toelichting op hun werving- en selectieproces. De Nederlandse Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de wet. Die kan bij overtreding forse boetes opleggen. Daarnaast dreigen bedrijven reputatieschade op te lopen als de inspectie hen op de vingers tikt vanwege discriminatie op de arbeidsmarkt.

Geautomatiseerde systemen

Het probleem is dat veel werkgevers geautomatiseerde recruitmentsystemen gebruiken om geschikte kandidaten te vinden. Deze systemen matchen kandidaat en functie niet altijd op objectieve wijze aan elkaar. Hierdoor is de kans groot dat een werkgever mensen geen gelijke kansen biedt. En daarmee direct al de nieuwe wet overtreedt.

Recrout ontwikkelde een oplossing voor dat probleem. De datagedreven matching- en selectiesoftware brengt alleen de werk gerelateerde competenties van kandidaten in kaart en kijkt niet naar kenmerken als leeftijd, gender, afkomst en dergelijke. Zo krijgen werkgevers kandidaten te zien die op basis van competenties het beste bij de functie passen en is de kans op discriminatie tijdens het werving- en selectieproces klein. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft zich inmiddels positief uitgelaten over dit recruitmentsysteem.