security

sleepnet voor sleepwet of aftapwet

Te weinig geld voor nieuwe inlichtingenwet

De twintig miljoen die de regering heeft begroot voor uitvoering van de nieuwe inlichtingenwet, ook wel sleepwet genoemd, is absoluut niet voldoende. Dat stellen internetexperts in het FD. Over invoering van de wet is…

Interconnect behaalt ISAE 3000 / SOC 2 type 2

Interconnect heeft zijn ISAE 3000 / SOC 2 type 2 assurancerapportage voltooid en bijbehorende verklaring van de auditor verkregen. Het rapport geeft een onafhankelijk oordeel over de kwaliteitsaspecten (principles) ‘beveiliging’ en ‘beschikbaarheid’ van de…

Jaarverslag AIVD: toename digitale spionage binnen EU

Buitenlandse overheden proberen in het geniep gevoelige informatie te verzamelen bij Nederlandse overheid en instellingen. Dat stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD in in haar jaarverslag over 2017. Het gaat zowel om politieke…

X