Vilans

lampjes peertjes die branden, Active and Assisted Living

Hoe brengen we innovatie naar de werkvloer?

In 2008 ging het Europese programma Active and Assisted Living (AAL) van start, waarin ongeveer twintig landen samenwerken aan innovaties voor een zo lang mogelijk zelfstandig en prettig leven voor ouderen. Sinds dit jaar...

vrouwendag toestemmingsvoorziening

Kennisbank digitale zorg geopend

De kennisbank digitale zorg is een centraal punt voor zowel delen als ophalen van kennis over digitale zorg. De kennisbank levert een infrastructuur voor kennis over best practices, lopende projecten en waardebepaling uit onderzoek....

rolstoelen gehandicaptenzorg

Innovatie-Route voor zorgtechnologie gehandicaptenzorg

Een nieuwe Innovatie-Route ondersteunt bij succesvolle invoer van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg. Het is een online omgeving op het Kennisplein Gehandicaptensector. Betrokkenen, cliënten, naasten, cliëntvertegenwoordigers, begeleiders, projectleiders, verantwoordelijken voor ICT en management en bestuurders...