Auteur: Ellen Kleverlaan

Hand van arts uit smartphone digitale kloof

Digitale zorg op maat

Dé oplossing voor digitale kloof in de zorg Wie ziek is, zoekt meestal op internet naar informatie over de diagnose en mogelijke behandelingen. En sinds nagenoeg iedereen een smartphone heeft, is de toegang en...

tech en zorg

Technologie en zorg: het kan sneller en digitaler

Waar kun je terecht voor ondersteuning en advies? De terminologie ‘digitale versnelling’ geeft goed de huidige stand van zaken in de gezondheidszorg weer: het moet digitaler en dat moet sneller, niet als doel op...

IT

Innovatie langdurige zorg

Hoe innoveer je de langdurige zorg? De pandemie die de wereld nu al ruim een jaar in zijn greep houdt, heeft zowel vertragend als versnellend op het innovatieproces gewerkt. Een aantal leringen van zorgverzekeraar...

epd arts vrouw

It is not the EPD, stupid!

Hoge werkdruk in de zorg; het blijft ons bezighouden. ICT en e-healthtoepassingen hebben de belofte in zich dat het werk efficienter en effectiever wordt. Nu lijkt juist het EPD voor een hogere registratiedruk en...

Toezicht tilt zorgprocessen naar een hoger plan

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt al langer toezicht op e-health zorgprocessen. Sinds 2017 legt de inspectie ook bezoeken af specifiek gericht op e-health. Een definitief toetsingskader is in de maak. De wijze...

X