Technologie terecht centraal in stikstofadvies Remkes

Nieuwe concepten CRM: inspelen op uitdagingen individuele boer

Het is terecht dat tech centraal staat in het stikstofadvies van Johan Remkes. Dat stelt FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie in een reactie op het rapport ‘Wat wel kan’ van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Hij overhandigde  zijn lang verwachte rapport gisteren aan Stikstofminister Van der Wal en minister Adema van Landbouw.

in zijn rapport zet Remkes volgens FME terecht op gebruik van technologie om de stikstofcrisis op te lossen. Innovatie is een belangrijk instrument voor het halen van de doelstellingen en beveelt een nationaal innovatieprogramma aan. “Dat is een zeer goede zaak”, zegt FME-voorzitter Theo Henrar. “In ingewikkelde omstandigheden heeft Remkes een zeer gebalanceerd en toekomstgericht advies over het oplossen van de stikstofcrisis uitgebracht.”

De inzet van technologie en innovatie en onder welke condities innovatie nu en in de toekomst kan bijdragen aan verder verduurzamen van de landbouw, zijn centrale thema’s waaraan FME samen met haar bedrijven werkt. Op dit moment ontbreekt het nog aan juridische zekerheid over emissiereductie van emissiearme stalsystemen. Daardoor worden vergunningen bijvoorbeeld laat of niet verleend.

Innovatie serieuze oplossing

Volgens het stikstofadvies van Remkes is innovatie de komende jaren een serieuze oplossing en een belangrijk instrument voor behalen van de doelstellingen. Hij vindt dan ook dat er een nationaal innovatieprogramma moet komen, om dit te kunnen versnellen. FME vindt het advies van Remkes zeer gebalanceerd en toekomstgericht. Het biedt mogelijkheden voor het (versneld) invoeren van succesvolle en kansrijke innovaties.

FME bracht eerder samen met de leden het belang van bestaande succesvolle innovaties die kunnen bijdragen aan de landbouwtransitie onder de aandacht. Daarin pleitte de organisatie ook voor het creëren van de juiste randvoorwaarden. denk aan het zo snel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor innovatie en het creëren van juridische zekerheid.

FME pleitte voor het organiseren van een rondetafel samen met VNO-NCW, de leveranciers van stalsystemen en overige betrokken partijen om concrete afspraken te maken. Die zekerheid is immers nodig om de doelen te kunnen halen, vergunningen standhouden en investeringen renderen.

Remkes geeft in zijn stikstofadvies ook aan dat uit de gesprekken met onder andere FME bleek dat er al veel geloofwaardige oplossingen zijn die al snel kunnen werken. En dat innovatie de komende jaren enorme kansen biedt. De goede voorbeelden én kansrijke innovaties die Remkes beschrijft zijn onder andere op het gebied van voer en stalsystemen, maar ook op het gebied van management en bedrijfsvoering.

Rondetafel

Remkes stelt voor, om in lijn met het voorstel van FME samen met VNO-NCW, een rondetafel te organiseren met bedrijven die in potentie een bijdrage kunnen leveren aan innovaties in de agrarische sector. In dit overleg zou een springplank moeten zijn om snel een goed innovatieprogramma op te zetten. Dat begint met in kaart brengen van de succesvolle innovaties van FME-leden die op korte termijn kansrijk zijn en wat nodig is om deze innovaties op te schalen.

Samen met VNO-NCW is FME betrokken bij de organisatie van de rondetafel. FME zal de komende tijd met relevante partijen verder praten om concrete en juridisch houdbare afspraken te maken die nog meer duidelijkheid bieden over de emissiereductie van technologische innovaties. Dit gaat zorgen dat doelen gehaald worden, vergunningen standhouden en investeringen renderen.

Henrar: “FME zal de komende tijd met relevante partijen verder praten om concrete en juridisch houdbare afspraken te maken die nog meer duidelijkheid bieden over de emissiereductie van technologische innovaties. Dit zal ervoor zorgen dat doelen gehaald worden, vergunningen standhouden en investeringen renderen”.

Lees ook:
  • Wildpark Central Tuli eerste Smart Park in Botswana
  • Productiviteit versus werkgeluk: wat komt op de eerste plaats?

Gerelateerde berichten...