Trends rond modernisering datawarehouses

data datawarehouses

Een moderne data-infrastructuur blijkt essentieel bij modernisering van datawarehouses. Toch is datagedreven besluitvorming nog geen gemeengoed.

Dat blijkt uit onderzoek van het Business Application Research Center (BARC). In opdracht van WhereScape onderzochten zij de status, wensen en struikelblokken bij datawarehouses.

De wens leeft vooral om tijdrovende ontwikkelprocessen te stroomlijnen. Voor bijna de helft van de respondenten (44 procent) is dit de belangrijkste reden om hun datawarehouse te moderniseren.

Dit wordt gevolgd door de wens voor selfservice Business Intelligence (35 procent). Daarna komt de behoefte aan (meer) mogelijkheden om gewenste data te leveren (30 procent). Over de aanpak zijn de respondenten eensgezind. Bijna de helft focust op automatisering van het datawarehouse en het Extract, Transform, Load (ETL)-proces.

 

Leaders, Followers & Laggards

Om nader te kunnen specificeren zijn de respondenten onderverdeeld in drie verschillende groepen: Leaders, Followers & Laggards. Tot de Leaders-groep behoren bedrijven die over een flexibele data- of procesarchitectuur beschikken of gebruikmaken van agile en interoperabele dataservices.

De Followers hebben een datawarehouse-infrastructuur geïmplementeerd. Laggards verwerken gegevens lokaal of maken gebruik van decentrale datamarts.

 

Sleutelwoorden

De Leaders noemen real-time dataverwerking als belangrijkste randvoorwaarde voor succes bij datagedreven besluitvorming (41 procent). Daarnaast stelt 46 procent van deze groep dat clouddiensten een belangrijke rol spelen bij de modernisatie van datawarehouses, met besparing op kosten en andere resources als belangrijkste motivatie.

De meest genoemde struikelblokken zijn een gebrek aan flexibiliteit van de data-infrastructuur en interne processen (39 procent). Verder ook een gebrek aan zakelijke en technische knowhow (38 procent).

Opvallend is ook dat bij de ‘Laggards’ de wens om te moderniseren wel aanwezig is. Zij stellen met name te lijden onder een gebrek aan draagvlak bij het management voor hun initiatieven (44 procent).

 

Gerelateerde berichten...

X