76% van alle organisaties geeft toe ransomwarecriminelen te betalen. Een derde daarvan kan nog steeds geen gegevens herstellen.

Bedrijven zijn aan de verliezende hand in de strijd tegen ransomwarecriminelen als het gaat om het beschermen van hun gegevens. Uit het Veeam 2022 Ransomware Trends Report blijkt dat 72% van de organisaties te maken heeft gehad met gedeeltelijke of complete aanvallen op hun back-up repositories. Dit had een dramatische impact op hun vermogen om gegevens te herstellen zonder losgeld te betalen. Veeam Software, leider in backup-, herstel- en datamanagement-oplossingen voor moderne dataprotectie, vond dat 80% van de succesvolle aanvallen zich richtte op bekende kwetsbaarheden, wat het belang van patching en het upgraden van software benadrukt. Bijna alle aanvallers poogden de back-up repositories van hun slachtoffers te vernietigen om ervoor te zorgen dat zij alleen nog tegen betaling gegevens konden herstellen.

Het Veeam 2022 Ransomware Trends Report onthult de resultaten van een onafhankelijk onderzoeksbureau* dat ruim 1.000 IT-leiders ondervroeg wiens organisatie ten minste een keer in de laatste 12 maanden succesvol aangevallen werd door ransomware. Onderzoekers onderzochten de belangrijkste lessen die uit deze incidenten getrokken werden, hun impact op IT-omgevingen en de stappen die genomen werden om moderne dataprotectie-strategieën te implementeren. Het onderzoek richtte zich met name op vier IT-persona’s (CISO’s, security professionals, back-up administrators en IT-operations) om inzicht te krijgen in de afstemming van cyberparaatheid in organisaties.

“Ransomware heeft datadiefstal gedemocratiseerd en vereist samenwerking van organisaties uit alle branches. We moeten samenwerken zodat we kunnen afstappen van het betalen van losgeld”, zegt Danny Allen, CTO bij Veeam. “Het betalen van cybercriminelen om gegevens te herstellen is geen dataprotectiestrategie. Er is namelijk geen garantie dat gegevens hersteld worden en het risico van reputatieschade en verlies van vertrouwen van de klant is dan ook groot. Belangrijker nog, het bevestigt en beloont criminele activiteit.”

Het betalen van losgeld is geen recovery-strategie

Van de ondervraagde organisaties betaalde het grootste gedeelte van de slachtoffers (76%) losgeld om een aanval te beëindigen en gegevens te herstellen. Terwijl 52% het losgeld betaalde en hun gegevens konden herstellen, was dit voor 24% niet mogelijk. Dit komt neer op een kans van een op drie dat het betalen van losgeld nog altijd niet leidt tot het herstellen van gegevens. 19% van de organisaties betaalde het losgeld niet, omdat zij hun gegevens zelf konden herstellen. Dit is wat de overige 81% van de slachtoffers moet nastreven: gegevens herstellen zonder losgeld te betalen.

Preventie vereist toewijding van zowel IT als gebruikers

Het aanvalsoppervlak voor criminelen is divers. Zij moeten echter eerst toegang krijgen tot productieomgevingen, doordat gebruikers op kwaadaardige links klikken, ongecensureerde websites bezoeken of klikken op phishing e-mails – dit legt het vermijdbare karakter van veel incidenten bloot. Nadat criminelen zich succesvol toegang hebben verschaft tot de omgeving, was er weinig verschil zichtbaar in infectie van datacenters, remote office platforms en cloud-hosted servers. In veel gevallen maakten indringers gebruik van bekende kwetsbaarheden, waaronder die van veel gebruikte besturingssystemen en hypervisors, alsmede NAS-platforms en database servers. Zij lieten dan ook geen enkele mogelijkheid liggen om ongepatchte of verouderde software te exploiteren. Opvallend is wel dat er hogere infectiepercentages werden gerapporteerd door security professionals en back-up administrators in vergelijking met IT-operations of CISO’s, wat impliceert dat “degenen die dichter bij het probleem staan, nog meer van de problemen zien.”

Herstel start met ‘immutability’

Respondenten bevestigen dat 94% van de aanvallers proberen om back-up repositories te vernietigen. In 72% van de gevallen was deze strategie in ieder geval deels succesvol. Het vernietigen van de lifeline van de organisatie is een populaire aanvalsstrategie die de kans vergroot dat organisaties het losgeld daadwerkelijk betalen. De enige manier om zich te beschermen tegen dit scenario is door ten minste één onveranderlijke (immutable) of air-gapped tier te hebben binnen het dataprotectie-framework – wat 95% van de ondervraagden nu heeft. Veel organisaties meldden zelfs een zekere mate van onveranderlijkheid of air-gap media in meer dan één laag van hun schijf-, cloud- en tapestrategie.

Het volledige Veeam 2022 Ransomware Trends Report, inclusief meer aanbevelingen, is te downloaden.

*
Veeam heeft het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Vanson Bourne opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren onder ruim 1.000 onpartijdige IT-leiders met betrekking tot de impact van ransomware op hun omgevingen, evenals hun toekomstige IT-strategieën en initiatieven voor gegevensbescherming. De respondenten vertegenwoordigden organisaties van elke omvang uit 16 verschillende landen in APJ, EMEA en Amerika.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...