IT-recruitment nieuwe stijl / RPO4IT ontwricht de werving- en selectiemarkt

De arbeidsmarkt voor IT is een arena waar de beste recruiters talent wegkapen voor de ogen van anderen. En talent zoals goede developers, architecten, testers, beheerders of beveiligers is bijzonder schaars. Dit is voor veel organisaties een probleem dat al jaren aansleept. De unieke wervingsmethode van RPO4IT biedt uitkomst.

De digitalisering van onze maatschappij verloopt steeds sneller. Door gebrek aan goede mensen staat de kwaliteit onder druk en loopt de voortgang vertraging op. RPO4IT blaast nieuw leven in recruitment process outsourcing door zich voornamelijk te richten op de latent werkzoekende. “Dit doen wij op basis van big data, artificial intelligence, vier menselijke gedragsmodellen en online marketing”, vertelt Caron Ellens, een van de oprichters van RPO4IT. “Wij werken volledig namens onze klanten. De werving en selectie van kandidaten vindt dus plaats uit jouw naam, in jouw huisstijl. Daardoor groeit jouw naamsbekendheid in de markt en kiezen kandidaten bewust voor jouw organisatie.”

Online campagne

Na de afstemming met de opdrachtgever start de online campagne. RPO4IT beschikt over data van honderdduizenden latent werkzoekenden die ze met behulp van AI en psychologische gedragsmodellen doelgericht verleiden om te reageren. “Onze vacaturepagina’s zijn voor ieder type kandidaat geoptimaliseerd”, vertelt Ellens. “Hiervoor hanteren wij vier gedragsmodellen die door alles wat wij doen heenlopen. We volgen het AIDA-model door eerst iemands aandacht te trekken. Daarna wekken we iemands interesse en verleiden hem of haar om vervolgens tot actie over te gaan. Daarnaast hanteren we het model van B.J. Fogg. Kortgezegd komt dit model hierop neer: wanneer iemand een hoge motivatie heeft om iets te willen uitvoeren, voldoet een klein duwtje in de rug – een ‘prompt’ – al om tot dat gedrag te komen. De motivatie kun je verhogen door de te zetten stappen te vereenvoudigen. Daarom kan iemand bij ons solliciteren met een eenvoudig Whatsappje of een kort mailtje, zonder eerst een moeilijke brief te schrijven of een cv samen te stellen.”

Hoog rendement

Het derde gedragsmodel waar RPO4IT mee werkt zijn de beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Ellens: “Denk daarbij aan wederkerigheid. Door iets weg te geven, een gratis e-book of klein presentje, krijgt de bezoeker het gevoel dat hij iets terug moet geven. Of het uitstralen van autoriteit. Mensen zijn sneller geneigd experts te geloven, dus wij vermelden een keurmerk of een imposante functienaam.” Met behulp van DISC – het vierde model – richt de campagne van RPO4IT zich op de vier verschillende typen beslissers: 1) methodisch, 2) spontaan, 3) humanistisch en 4) competitief. “Door consequent deze vier gedragsmodellen in te zetten, zijn wij buitengewoon effectief in het werven van de latent werkzoekende”, vertelt Ellens. “Het rendement van onze campagnes is dan ook veel hoger dan van doorsnee vacatures.”

Exclusiviteit

Als iemand reageert neemt RPO4IT binnen twee uur contact met ze op. Deze snelle respons geeft de kandidaten direct het gevoel dat ze echt in de picture zijn. “Wij checken tijdens dit eerste contact of de kandidaat echt geschikt is”, licht Ellens toe. “De opdrachtgever kan in zijn online dashboard zelf zien wie wordt afgewezen en wie niet. Vervolgens krijgen de kandidaten die voldoen aan het functieprofiel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Tot hier toe heeft de opdrachtgever er geen omkijken naar gehad. Maar het gesprek moet hij uiteraard zelf doen, om te zien of de kandidaat echt past binnen hun bedrijf.”
De opdrachtgever heeft het exclusieve recht op de kandidaten die door RPO4IT worden voorgedragen. Ellens: “Zelfs wanneer de opdrachtgever een kandidaat niet plaatst, mogen wij hem niet aanbieden aan een andere opdrachtgever. Dat mogen wij alleen doen als de opdrachtgever ervoor kiest de kandidaat aan ons terug te geven. Hiervoor betalen wij dan een afkoopsom.”

De waarden van RPO4IT

RPO4IT is ontstaan uit een samenwerking tussen Freddie Bouw en Caron Ellens. Met hun gecombineerde marketingervaring en recruitmentexpertise hebben ze het grondig geteste en bewezen RPO4IT-concept ontwikkeld. Waar geloven zij in?
Data: Cijfers geven inzichten om tot verbeteringen te komen.
Snelheid: Snelheid is essentieel voor een succesvol wervingstraject.
Authentiek: De unieke waarde van ieder bedrijf vormt in onze ogen de basis voor het werven van het juiste nieuwe talent.
Transparantie: We laten zien wat we doen en vooraf is helder wat de voorwaarden en kosten zijn.

Pay-by-result

RPO4IT committeert zich aan het belang van de opdrachtgever, aangezien hun beloning letterlijk afhangt van het succes van de opdrachtgever. Zij werken namelijk op basis van pay-by-result. “Op de jaarlijkse fee en de marketingkosten na betaal je niets totdat een kandidaat bij jou in dienst treedt”, vertelt Ellens. “Voor die jaarlijkse fee borgen wij alle profieldata, zodat de succesvolle dataset al kant en klaar staat bij een volgende wervingscampagne. Op die manier krijg je nog sneller de juiste kandidaat op gesprek. Als deze wordt aangenomen, rekenen wij een eenmalige fee die we vooraf met elkaar hebben afgesproken. Dus geen verborgen kosten.”

IT-recruitment nieuwe stijl omvat veel meer dan het uitschrijven en publiceren van één vacaturetekst en maar hopen dat er iets op komt. RPO4IT gaat actief op zoek naar kandidaten met gebruikmaking van big data en psychologische gedragsmodellen. Alleen dan maak je kans op overwinningen in de war on talent.

Meer weten? Kijk op www.rpo4it.com of mail ons: info@rporecruitment.nl

Gerelateerde berichten...

X