Maak van zorginnovatie geen IT-feestje

Hoe kom je van strategische doelstelling naar zorgdroom? Is zorginnovatie een IT-aangelegenheid?

In de praktijk zie we vaak dat dit het geval is en natuurlijk is IT een onmisbare schakel om zorginnovatie en arbeidsbesparende technologie te faciliteren en succesvol in te zetten. Maar als IT het vertrekpunt is voor zorginnovatie, dan kan dat leiden tot oplossingen die gebaseerd zijn op techniek, die de zorgmedewerker aan het bed of de specialist op afstand niet direct helpen hun werk efficiënter uit te voeren.

Zorginnovatie ingestoken over de as van techniek verhoogt de kans dat een IT-project niet goed van de grond komt, of veel erger nog dat een afgerond IT-project uiteindelijk geen toegevoegde waarde blijkt te bieden voor de zorgprofessionals en de organisatie. Maar hoe kun je dat voorkomen?

De eerste stap bij zorginnovatie is om een heldere organisatiedoelstelling te formuleren. De stappen daarna zijn: vertaal deze doelstelling naar een IT-visie en onderbouw met een business case. ‘Het formuleren van de doelstelling die bereikt moet worden met innovatie’ is simpel gezegd, maar niet simpel gedaan. Dit moet een strategisch doel zijn en een doel dat niet alleen in technologie wordt uitgewerkt. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken: is het strategische doel ‘het verhogen van privacy en rust voor de client en familie’, dan kan dat op verschillende manieren in praktijk gebracht worden. Namelijk door personeel hierin op te leiden, een ander dagritme aan te houden, maar ook door bijvoorbeeld slimme camera’s in de nachtzorg. Die slimme camera’s zijn een IT-innovatie en daar zit een technologische keuze aan vast. Maar u ziet aan de hand van dit voorbeeld dat deze technologie hand in hand gaat met meerdere facetten in de organisatie die allemaal afgestemd moeten zijn.

Vertaling naar zorgdroom

Directie, bestuur en management moeten dus in staat zijn om bottom-up te weten waar de knel- en verbeterpunten zijn, om vervolgens top-down de strategische organisatiedoelstellingen te formuleren en die te vertalen naar implementatie in meerdere facetten van de organisatie.

De zorgconsultants van PQR noemen de vertaling van de strategische doelstelling naar IT en andere arbeidsbesparende innovaties Zorgdromen. Zo’n Zorgdroom is weer te vertalen in techniek en zorginstellingen vinden het prettig om hier een business case-berekening van te hebben. Hieronder zijn de stappen van dat proces verkort weergegeven als voorbeeld:

De zorgconsultants van PQR kennen de zorg van binnen en van buiten en weten precies hoe je zorginnovatie aanvliegt. Ze kunnen strategische doelen vertalen in Zorgdromen, en directie, bestuur en management uitdagen in hun keuzes en hun aannames. Dat betekent dat ze ook bekend zijn met:

  • de valkuiken van zorginnovatie of bepaalde technologieën;
  • hoe binnen bestaande budgetten kan worden geïnnoveerd;
  • welke vernieuwingen het beste gebundeld kunnen worden om te voorkomen dat je later een traject nog eens dunnetjes over moet doen.

Op basis van hun ervaringen heeft PQR het Transitieprogramma ‘Zorghuis van de Toekomst’ ontwikkeld om zorginstellingen te helpen met innoveren. Lees meer over zorginstellingen en het Zorghuis van de Toekomst.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...