Universiteit Maastricht start quantum computing-samenwerking met IBM

kwantumcomputerchip flip-flop-qubits

De Universiteit Maastricht start een quantum computing-samenwerking met IBM. De universiteit treedt als eerste in Nederland toe tot het IBM Q Network. Dit is een samenwerkingsverband van Fortune 500-bedrijven, academische instellingen, startups en nationale onderzoekslaboratoria.

De academische samenwerking tussen zal zich richten op vervullen van de rekenbehoeften van de toekomstige Einstein Telescope en LHCb-detector van de High-Luminosity Large Hadron Collider bij CERN.

Rekenkracht

Hoewel de detectoren volgens planning pas in 2035 klaar zijn, voorzien onderzoekers dat conventionele rekenmethoden niet genoeg zijn voor de verzameling en analyse van data. Real-time gegevensverzameling en -verwerking is het grootste struikelblok. Dat komt door de hogere gevoeligheid en superieure hardware van de detectoren. Ze zullen namelijk ongekende hoeveelheid data genereren.

Quantum computing is een heel andere benadering van rekenen. Mogelijk presteren quantumcomputers bij bepaalde taken veel beter dan traditionele computers. FDaarom kan de technologie een oplossing zijn voor de uitdagende behoeften van ET en HL-LHC.

Quantumfysische waarnemingen door Einstein en anderen zijn al een eeuw bekend. In de afgelopen 50 jaar is het vakgebied geëvolueerd van theorie naar wetenschap naar tastbare apparaten. Dankzij de inspanningen van belangrijke spelers, waaronder IBM, bereiken quantumcomputers een steeds hoger ‘quantumvolume’ (een maatstaf die de prestaties van de computer aangeeft) en beginnen de eerste quantumcomputers onderzoeksresultaten en use cases op te leveren.

Tijdspad

Het tijdspad voor de oplevering van de Einstein Telescope en HL-LHC – vijftien jaar na de start van de samenwerking tussen IBM en de UM – is naar verwachting geschikt voor het tegelijkertijd ontwikkelen van de vereiste quantum computing-technologie.
Bijdragen van de Universiteit Maastricht en IBM

De onderzoekssamenwerking heeft als doel quantum computing-technologie toe te passen om te voldoen aan de specificaties voor gegevensanalyse van ET en HL-LHC. Het onderzoek gaat zich specifiek richten op het ontwikkelen van toepassingsgerichte algoritmen.

Twee afdelingen van de Faculty of Science and Engineering van de Universiteit Maastricht (UM) gaan samenwerken met IBM Research Europe. Dit zijn het Department of Data Science and Knowledge Engineering (DKE) en de afdeling Gravitational Waves & Fundamental Physics (GWFP). De laatste is lid van de landelijke Nikhef-samenwerking. De UM-afdelingen brengen hun expertise op het gebied van zwaartekrachtgolven, elementaire deeltjesfysica, signaalanalyse en kunstmatige intelligentie in.

IBM Research start met sponsoren van twee postdocs met een dubbele aanstelling bij het laboratorium van IBM Research in Zürich, Zwitserland, en bij de Faculty of Science and Engineering van de Universiteit Maastricht. IBM zal de projecten ondersteunen met toegang tot zijn kennis en middelen op het gebied van quantumcomputers.

 

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X