Voorlopig akkoord in EU voor AI act

chatgpt OWASP kunstmatige intelligentie AI Awards

Het Europarlement sloot vrijdagavond een voorlopig akkoord over de AI Act, met regels voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het akkoord kwam pas na dagenlang intensief onderhandelen tot stand.

De nieuwe AI-wet is de eerste ter wereld. Het Europese Parlement is nu aan zet om de wet al dan niet goed te keuren. Daardoor kan het tot zeker 2025 duren voordat de wet ook echt ingaat.

Volgens de Franse Eurocommissaris Thierry Breton is het akkoord dat uiteindelijk tot stand kwam een cruciale stap voor Europa om de grip op kunstmatige intelligentie groter te maken. Dit moet “de grondrechten, democratie, rechtsstaat en het milieu” beschermen tegen schadelijke toepassingen van AI. In de wet komen deze toepassingen terecht in risicoklassen. Hoe hoger het risico van de toepassing, hoe strenger de wetgeving is.

Ronduit verboden is AI-software die ongericht databases aanleggen met (beveiligings)beelden die in staat zijn tot gezichtsherkenning. Verder zijn systemen verboden die straffen of pluspunten geven voor bepaald gedrag dat mensen vertonen.

Werkgevers en onderwijsinstellingen mogen volgens het nieuwe akkoord geen AI-systemen die emoties kunnen herkennen. Alleen politie en justitie mogen in uitzonderingsgevallen dit soort software gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar slachtoffers of daders van zware misdrijven.

Wie de regels overtreedt kan een flinke boete verwachten. Die gaan van 35 miljoen euro tot een flink omzetpercentage van een bedrijf.

De AI Act kwam pas na dagenlang onderhandelen tot stand. De druk ontstond vooral nadat de drie grootste EU-landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, op het laatste moment hun standpunt veranderden. Deze landen vreesden dat strenge regels niet alleen Amerikaanse techreuzen zouden treffen, maar ook Europese partijen. Dat wilden deze landen voorkomen.

De EU-landen kwamen uiteindelijk overeen dat de AI Act “de fundamentele mensenrechten en de democratie respecteert, terwijl bedrijven tegelijkertijd kunnen floreren en uitbreiden”.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...