Vrouwen in IT willen flexibele werktijden en opleidingsbudget

vrouwen genderongelijkheid

Vrouwen in de IT willen flexibele werktijden en een goed opleidingsbudget. De meerderheid van de vrouwen wil het liefst hun eigen tijd indelen. Bedrijven doen er goed aan hiermee rekening te houden, want maar liefst 72% van de respondenten gaf aan flexibele werktijden hoog te waarderen.

Ook de mogelijkheid voor een vierdaagse werkweek (59%) scoort goed, net als een opleidingsbudget (58%) en devices zoals een zakelijke telefoon of laptop. Ongeveer 65% van de ondervraagden werkt in loondienst, maar bijna 90% zegt dit te ambiëren. Stabiliteit en zekerheid is dus van groot belang.

De uitkomsten staan in het rapport Vrouwen in de IT 2023. Dit beschrijft wat vrouwen in de IT-wereld aantrekt en welke arbeidsomstandigheden zij belangrijk vinden. Opvallend is dat vrouwen een goede sfeer op het werk belangrijker vinden dan een hoog salaris. Ook geven vrouwen aan dat ze in deze branche relatief vaak een promotie krijgen.

Het onderzoek is een initiatief van No Fluff Jobs, de meest transparante IT-vacaturebank. Een groot gedeelte van de vrouwelijke respondenten (42,1%) belandde in de IT-sector door een carrièreswitch. Van deze groep zei een derde dat het vooral de hogere lonen zijn die hen lokte. Maar vooral zegt maar liefst 47%  de IT-industrie en bijgaande ontwikkelingen erg interessant te vinden. Zeker 44% ervaart tevens dat in deze sector veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, en ook de mogelijkheid om op afstand te werken (thuiswerken) is voor 45% zeer belangrijk.

Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar een baan in de IT, en dat is goed nieuws. Bedrijven die diversiteit nastreven zijn succesvoller, en dat komt voort uit een prettigere werksfeer en sterkere klantbinding. Vrouwen in de IT vervullen verschillende rollen, denk aan projectmanagers of conceptontwikkelaars. Er zijn in Nederland ook opvallend veel vrouwelijk programmeurs aan het werk. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 20% front-end of full stack developer is, in andere landen hebben vrouwen vaker de functie van tester.

Hoe belangrijk is het salaris?

Hoewel IT-banen vaak goed betalen, is dat voor veel respondenten niet het belangrijkste van hun baan. Slechts 28% vindt een hoog salaris de belangrijkste reden om voor een organisatie te werken. Dat is laag, want in andere landen schommelt dat rond de 65%.

Wat is dan wel belangrijk voor de grootste groep? Op één staat een goede sfeer (73%) op het werk, en de mogelijkheid om op afstand te werken. Vrouwen in de IT hechten daarentegen wel veel waarde aan een salarisvermelding bij een vacature 87% geeft aan dit belangrijk te vinden.

Dat er nog veel te winnen valt op het gebied van transparantie en eerlijke beloning, blijk uit de het feit dat 16,5% van de vrouwen weet dat ze minder verdienen dan mannen met dezelfde competentie en functie. Slechts een kleine 5% verdient meer, 55,3% heeft geen idee hoeveel anderen in dezelfde organisatie verdienen.

Toch kun je volgens de onderzoekers niet concluderen dat vrouwen minder waardering krijgen dan hun mannelijke collega’s. Volgens het CBS maakt en op de zes werknemers promotie in een tijdsbestek van twee jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat 26% van de IT-vrouwen het afgelopen jaar promotie heeft ontvangen, een goede score dus. Bovendien geeft 71,8% van de vrouwelijke IT-professionals aan dat haar salaris het afgelopen jaar is gestegen. Echter, bijna 60% is tevreden met het salaris dat zij ontvangen.

Chetan Fatingan, senior marketingspecialist bij No Fluff Jobs: “Nederland heeft een tekort aan IT-specialisten en tegelijkertijd is minder dan een vijfde van de IT’ers vrouw. Een van de oplossingen om de talentenkloof te verkleinen is om de IT-wereld toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Ons onderzoek geeft aan wat vrouwen belangrijk vinden, bedrijven kunnen hier hun voordeel mee doen tijdens hun zoektocht naar goed personeel. Het IT-talent dat er is, heeft voldoende keuze in banen. Zorg dus voor salaristransparantie, flexibele werktijden en een gezonde, open werksfeer. Dit zal de diversiteit bij bedrijven en het succes van IT-teams absoluut ten goede komen.”

Lees ook:
  • Internationale vrouwendag adresseert genderkloof in IT-leiderschap
  • Human in the Loop

Gerelateerde berichten...