VWS en AP gaan bewaartermijn inloggegevens medische dossiers bepalen

Hoe lang moet je kunnen zien wie in medische gegevens heeft gekeken? De zorginstellingen komen er steeds niet uit en afspraken over een bewaartermijn zijn er nog niet. Daarom gaan volgens Trouw het ministerie van VWS en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) samen richtlijnen opstellen.

Per zorginstelling wordt nu bepaald hoe lang de bewaartermijn is. Dit varieert van twee tot vijftien jaar. De regels van de AP zelf zijn op dit punt ook nog niet helder. Volgens hen mogen instellingen gegevens bewaren zolang dat in het belang van de patiënt zelf nodig is.

Ook de overheid stelde tot nu toe geen echte termijn. In 2016 stelde voormalig VWS-minister Edith Schippers dat je altijd moet kunnen achterhalen wie een dossier ooit heeft ingezien.

 

Barbie

Het opstellen van vaste regels is naar aanleiding van de kwestie van vorig jaar rond reality-ster Barbie, ofwel Samantha de Jong. Zeker 85 medewerkers van het Haga Ziekenhuis bleek makkelijk in staat te zijn om haar medische gegevens in te zien. Veel van hen werden daarvoor berispt.

Voor het bewaren van de medische dossiers zelf geldt inmiddels wel een bewaartermijn. Deze is minimaal 15 jaar. De AP denkt dat het handig is een zelfde termijn te laten gelden voor het bewaren van inloggegevens. VWS ziet daar vooral bezwaren in verband met de grote hoeveelheid data die bewaard moet worden.

Volgens Trouw wachten ziekenhuizen op het maken van die afspraken. Naar verluidt wordt in de eerste helft van dit jaar een eerste concept gepresenteerd.

 

Gerelateerde berichten...

X