VWS en PFZW delen data rond arbeidsmarktvraagstukken

Zorg handen op elkaar publieke toezichthouders revalidatiezorg

Om arbeidsmarktvraagstukken beter te lijf te gaan delen het Ministerie van VWS en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) nauw samenwerken. Dit betekent dat PFZW data rond instroom en uitstroom van personeel gaat leveren aan VWS. Concreet gaat het over cijfers met betrekking tot aantal personen/FTE per branche en functie en cijfers over functieniveau en mobiliteit.

Deze informatie stelt VWS in staat om de data te delen via de dataplatformen van Arbeidsmarkt in Beeld en AZW-info. Landelijke, regionale partijen en werkgevers kunnen daardoor beter personeelsbeleid voeren op grond van feiten. Zo komen uitdagingen op het gebied van instroom en uitstroom goed in beeld. Het gaat daarbij om verzamelen, analyseren en duiden van (landelijke en regionale) arbeidsmarktdata ten behoeve van de regionale samenwerking.

Werkgevers benchmarken eigen data

Door deze samenwerking wordt ook vergelijken van organisatiedata in het PFZW HR-dataportaal gratis voor alle werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit kan voor een periode van twee jaar. Het dataportaal helpt werkgevers om stappen te zetten in meer datagedreven werken en als belangrijke input voor de strategie van de organisatie. Werkgevers kunnen hier op organisatieniveau zien welke uitdagingen er zijn. Met deze inzichten kunnen werkgevers ontwikkelingen duiden om zo te komen tot beter arbeidsmarktbeleid.

John Landman, directeur PFZW: “Voor het eerst komt hiermee op landelijk en regionaal niveau arbeidsmarktdata beschikbaar op functieniveau. PFZW is als pensioenfonds van de zorg- en welzijnsector de enige partij die deze data heeft. Vanuit onze verantwoordelijkheid als pensioenfonds stellen we de belangen van onze deelnemers en werkgevers centraal. Daarbij past ook de bijdrage die we vanuit deze verantwoordelijkheid kunnen leveren aan een vitale sector.”.

Jelle Boonstra, directeur-bestuurder van RegioPlus, zegt hierover: “Ik ben blij dat deze informatie nu beschikbaar is. De data op functieniveau die nu vanuit PFZW beschikbaar komt, was niet eerder zo betrouwbaar. Het mooie is dat we vanaf nu niet alleen kunnen zien dát er beweging is binnen de sector, maar ook wíe er in- en uitstromen. Door deze nieuwe data kunnen we bijvoorbeeld de impact van regionale opleidings- en personeelsplannen vergroten.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...