Weinig ondernemingen werken volledig datagedreven

datagedreven

Slechts dertien procent van de Nederlandse bedrijven werkt volledig datagedreven. Zeventig procent geeft aan al wel deels, maar niet volledig datagedreven te werken. Dit blijkt uit onderzoek van managed services provider UMBRiO, gehouden onder 312 Nederlandse strategische en tactische managers.

Van de organisaties die deels of helemaal niet datagedreven werken (12%), geeft ruim een op de drie (35%) aan dat dit wel op hun prioriteitenlijst staat en dat zij dit binnen een jaar willen oppakken. Dit betekent tegelijkertijd dat 65 procent datagedreven werken niet hoog op de agenda heeft staan.

Hoge prioriteit

Vooral organisaties binnen de overheid (53%), de financiële dienstverlening (50%) en in de communicatiebranche (33%) zien in dat zij inzicht moeten generen uit data om onder meer efficiënter te werken, kosten te besparen, de IT-omgeving te stroomlijnen en/of de customer experience te verbeteren. Zij geven aan binnen een jaar hiervoor een project te willen opstarten. Als we kijken naar de managers uit alle branches wil 43 procent dit binnen een jaar oppakken.

Jonge generatie datagedreven

Opvallend is dat vooral de jonge generatie veel waarde hecht aan deze manier van werken. 89 procent van de managers tot 34 jaar stelt dat zij datagedreven werken binnen een jaar of drie jaar wil oppakken tegenover 66 procent van de managers ouder dan 55 jaar.

Efficiëntie lijkt de drijfveer

In het onderzoek wordt ook duidelijk welke drijfveren de managers hebben om (meer) datagedreven te gaan werken. De helft (52%) van de bedrijven ziet dit voornamelijk als reden om efficiënter te werken. Gevolgd door het verbeteren van de dienstverlening (48%) en het besparen van kosten (46%).

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van UMBRiO. In totaal namen 312 Nederlandse strategische en tactische managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal 100 fte deel aan het onderzoek. 76 procent van alle respondenten is tactisch manager, zoals HR- of IT-manager, en 24 procent is strategisch manager, zoals CEO of directie.

Gerelateerde berichten...

X