Prominentere rol voor informatiebeveiliging bij nieuw beleid

cyberdreiging

Ministeries en uitvoeringsorganisaties moeten voortaan nadrukkelijk stilstaan bij informatiebeveiliging en privacy bij het maken van nieuwe wetten en regels. Daarnaast krijgt bij het Rijk digitale weerbaarheid grotere prioriteit door de kennis op ICT-gebied en cybersecurity te versterken. Dat zijn de komende jaren de speerpunten van de rijksbrede strategie.

In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering de belangrijkste uitdagingen voor de informatievoorziening van de Rijksoverheid. “Deze keuzes vormen het fundament voor onze ambities op het gebied van digitalisering. We moeten meer en beter inspelen op digitale ontwikkelingen in de maatschappij en economie. Door eerder, vaker en met meer expertise naar wetten en regels te kijken, willen we de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren en ons tegelijkertijd wapenen tegen risico’s”, aldus Van Huffelen.

Drie thema’s

De I-strategie kent tien thema’s. Drie daarvan krijgen prioriteit: Informatievoorziening in het hart van beleid, digitale weerbaarheid en I-vakmanschap. Werken aan ‘I in het hart’ houdt in dat er bij het maken van nieuwe wetten en regels al in een vroeg stadium oog is voor de kansen en risico’s van digitalisering en informatievoorziening. En dat er aan de voorkant rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid, zodat het aan de achterkant goed terechtkomt in de systemen.

Om de digitale weerbaarheid van het Rijk te versterken krijgen cybersecurity en informatiebeveiliging meer prioriteit. Daarbij let men ook op ontwikkelingen als hybride werken, cloud-toepassingen, toename van digitale criminaliteit en geopolitieke ontwikkelingen. Ook starten ministeries zogeheten ‘Red Team-oefeningen’. Deze oefeningen zijn bedoeld om kwetsbaarheden in techniek of processen op te sporen en aan te pakken.

Expertise en vakmanschap vormen een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van de I-strategie. Met de krapte op de arbeidsmarkt is voldoende en de juiste kennis in huis in huis hebben topprioriteit. Van Huffelen wil daarom jong digitaal talent verleiden om bij de overheid te gaan werken, en tegelijkertijd ervaren krachten behouden. Ook zet de overheid in op extra I-training en -scholing van de collega’s die al bij de rijksoverheid werken. Ook informatiehuishouding, datagedreven werken, samenwerken met de markt en bevorderen van innovatie horen bij de strategie.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...