FME: Stabiel beleid nodig om behoud technologische industrie

FME: Stabiel beleid nodig om behoud technologische industrie

Een stabiel beleid is nodig om de technologische industrie te behouden. Dat zegt FME in een analyse van het hoofdlijnenakkoord.

De brancheorganisatie is blij dat er na zes maanden formeren een regeerakkoord ligt en dat een nieuw kabinet straks het land kan besturen. Nederland heeft daadkracht en duidelijkheid nodig om de technologische industrie en banen te behouden. De landen om ons heen hebben al de stap naar voren gezet door strategisch innovatie- en industriebeleid te voeren.

Daarom is het positief dat het kabinet aandacht besteedt aan het vestigingsklimaat, prioriteit geeft aan innovatie, fabrieken in Nederland wil behouden en pleit voor een meer gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van energieprijzen. Dat laatste is hard nodig als je ziet dat die in onze buurlanden met tot 66% lager liggen dan in Nederland. Ook is er in het regeerakkoord op hoofdlijnen aandacht voor het belang van digitale infrastructuur, hulp voor ondernemers bij de energietransitie, netcongestie, het tegengaan van regeldruk en de versterking van InvestNL.

Kritisch op innovatieparagraaf

Theo Henrar, voorzitter FME, is wel kritisch op de innovatieparagraaf. “Het blijft echter een akkoord op hoofdlijnen. Zoals de Engelsen zeggen, zit de duivel dan in de details. En in de zaken die niet genoemd worden. Zo blijken de mooie woorden over innovatie betrekkelijk leeg, als je in de bijlage leest dat het Nationaal Groeifonds wordt afgeschaft. Mooie ambities haal je niet met op-hoop-van-zegen-beleid, daar is strategische innovatiepolitiek voor nodig en dat vraagt ook om geld.”

Het succes van het nieuwe kabinet valt of staat bij de uitwerking van dit akkoord in concreet beleid. Theo: “Tot die tijd zijn er nog een heel aantal open eindjes, terwijl ondernemers vooral voorspelbaar en stabiel beleid nodig hebben. Zo moet de aanpassing van de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling zo worden vormgegeven dat deze voor strategische sectoren zoals de Nederlandse technologische industrie toegankelijk blijft. Want als Nederland verdienen we juist daar een groot deel van onze boterham mee. Bovendien is de sector cruciaal voor onze strategische veiligheid en het aandragen van oplossingen voor problemen voor uitdagingen van nu, zoals de energietransitie, netcongestie of het arbeidstekort in de zorg.”

Lees ook: