Wet gegevensverwerking geen bijdrage aan aanpak ondermijning

digitale gegevens

De op handen zijnde Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden, WGS, levert helemaal geen bijdrage aan de aanpak van ondermijning. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG, in een brief aan de Tweede Kamer. Het stuk is een reactie op een Kamerdebat van 7 december met minister Grapperhaus (JenV) over de wet.

Het is volgens de VNG goed dat de regering nadenkt over een raamwerk waarbinnen digitale informatie gedeeld kan worden,. Maar de voorgestelde zal hieraan niet bijdragen. “Op een aantal terreinen is het zelfs een stap achteruit.”

Wetsvoorstel

Dat stelde de VNG ook al eerder. In maart kwam de zelfde boodschap maar toen namens de Regioburgemeesters en de VNG samen. De aanbevelingen van toen zitten dus niet in het wetsvoorstel.

Dit terwijl de vereniging stelt dat nadenken over een breder wettelijk raamwerk rond informatie-uitwisseling binnen samenwerkingsverbanden alleen van toegevoegde waarde is als het de mogelijkheden daadwerkelijk verruimt. Verder moet het ook in de praktijk goed toepasbaar zijn.

De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) laten juist weten dat het voorstel voor de Wet Gegevensverwerking leidt tot een bijna onmogelijke praktische uitvoerbaarheid. Flexibiliteit is voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit van groot belang om niet achter de feiten aan te lopen. Juist dat komt door het voorstel ernstig in het geding.

Zorggegevens

Volgens het wetsvoorstel is het voor RIEC’s ook niet mogelijk zorggegevens te gebruiken voor hun informatiepositie. Er mag er ook geen informatie gedeeld worden tussen RIEC’s en Zorg- en Veiligheidshuizen. Maar voor bijvoorbeeld de aanpak van jeugdcriminaliteit en het voorkomen van jeugdige criminele aanwas is zulke informatie wel essentieel. Overigens biedt de WGS ook geen oplossing voor de gebrekkige mogelijkheid tot informatie-uitwisseling binnen een gemeente.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X