Wetsvoorstel transparantie inkomsten digitale platformen

draken dataverwerking

Het wetsvoorstel over transparantie rond inkomsten digitale platformen (ook wel DAC7) is naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe wet heeft vooral invloed op iedereen die via online platformen verkoopt.

Vanaf 1 januari 2023 zijn digitale platformen als Marktplaats en Airbnb namelijk verplicht elk jaar informatie aan de Belastingdienst te geven over verkopers die via hun platformen geld verdienen.

Deze informatie gaat automatisch ook naar de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten voor wie deze informatie van belang is. Dit om belastingontwijking te voorkomen. De regel geldt voor zakelijke en particuliere verkopers. Naast belastingontduiking moet de wet ook oneerlijke concurrentie met traditionele (niet digitale) bedrijven voorkomen.

Een digitaal platform moet volgens de nieuwe wet informatie aanleveren bij één EU-lidstaat. Via een centraal beveiligd systeem van de Europese Unie gaat de informatie vervolgens naar de EU-lidstaten die hierbij belang hebben.

Naast deze verplichting zitten in het wetsvoorstel ook een aantal wijzigingen die de manier van gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken door meerdere EU-lidstaten en gegevensbescherming bij een datalek.

Dit wetsvoorstel brengt de werkwijze van Nederland in lijn met de EU-regels. Ook de andere EU-lidstaten zullen deze richtlijn op deze manier implementeren.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...