Zorginformatie delen tussen instellingen en regio’s van start

Om te zorgen dat uitwisseling van zorginformatie zowel sneller als veiliger is, ging deze week het project Twiin van start. Dit samenwerkingsverband bestaat uit acht partijen met onder andere Patiëntenfederatie Nederland en VZVZ.

De bedoeling is dat zorgverleners allerlei vormen van zorginformatie makkelijk digitaal kunnen delen. Dit gaat over alle grenzen van zorginstellingen en regio’s heen. Het gaat daarbij over alle soorten informatie rond zorg en medicijnen.

 

Toestemming

De Patiëntenfederatie Nederland kijkt intussen nauwlettend op waarborgen voor patiënten. De organisatie ziet er bivoorbeeld op toe dat gegevens alleen na toestemming van de patiënt worden uitgewisseld. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) financiert het eerste deel van het programma.

Implementatie van het programma moet zorgen dat gegevens zoals röntgenfoto’s sneller en makkelijker gedeeld kunnen worden, zowel tussen zorgverleners  onderling als met patiënten.

De tijd dat een patiënt een USB-stick of DVD met eigen röntgenbeelden mee krijgt om aan de huisarts te geven moet daarmee definitief voorbij zijn. Maar pendelen van taxi’s en koeriers met die informatie tussen diverse zorginstellingen moet zo tot het verleden gaan behoren.

 

Dossier

Probleem is nu nog dat medische gegevens van patiënten al wel digitaal beschikbaar zijn, maar er vanwege de vele verschillende  ICT-systemen niet of onvoldoende met elkaar communiceren. Dit betekent dat twee ziekenhuizen hun eigen elektronische patiëntendossier goed voor elkaar hebben, en tegelijkertijd geen inzage kan bieden aan bijvoorbeeld een specialist uit het andere ziekenhuis. Dit betekent voor de patiënt dat niemand een volledig overzicht heeft.

Dit zorgt voor veel vertraging, dubbele onderzoeken en onnodige handmatige handelingen, met alle gevaarlijke gevolgen van dien.

 

Gerelateerde berichten...

X