Zorgsector negeert vernieuwende leervormen

leervormen

HR- en L&D-professionals in de zorg hebben weinig oog voor vernieuwende leervormen. Gevraagd naar de leervorm of het leertrend waarop zij in 2023 vooral inzetten, noemt men blended learning (55%), E-learning (55%) en fysieke trainingen (54%) weliswaar het vaakst. Maar Virtual Reality (6%), Gamification (3%) en Augmented Reality (2%) in veel mindere mate. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd de L&D in de zorg monitor 2023, uitgevoerd door onderzoeksbureau Sparkey / Motivaction in opdracht van Noordhoff Professional.

Veel veranderingen

Veel HR- en L&D professionals in de zorg voorzien op korte termijn (1-3 jaar) veel veranderingen in het leerlandschap. 71% verwacht dat de samenstelling van het leeraanbod verandert. 69% denkt dat de manier waarop we leren en ontwikkelen inrichten verandert. En 57% stelt dat de benodigde competenties van zorgmedewerkers veranderen.

Verontrustend is het, volgens de onderzoekers, dan ook dat één op de vijf (21%) van de zorgorganisaties nu al vindt dat het enorm achterloopt wat betreft vernieuwing en innovatie op L&D vlak en dat slechts de helft (50%) aangeeft dat het lukt om mee te bewegen met de nodige veranderingen.

Zorgorganisaties zijn zich bewust van het belang van leren en ontwikkelen. Ze hebben bijna allemaal (94%) een duidelijke visie geformuleerd voor het leren en ontwikkelen van medewerkers. Maar schijn bedriegt, want bijna de helft (48%) van de HR- en L&D professionals in de zorg geeft aan dat dit slechts op papier zo is. Want bijna een derde van deze groep zegt dat de visie vaak niet wordt toegepast in de praktijk en bijna 1 op de 5 geeft aan dat deze visie te weinig richting biedt.

Accreditatiebeleid lage prioriteit

Ook valt er iets anders op in het onderzoek. Het voldoen aan de cao, wet- en regelgeving bungelt onderaan de lijst van beoogde doelen van het leerbeleid. Slechts 15% van de HR- en L&D professionals noemt het als een van de doelen van het leerbeleid. Dat is een groot contrast met de drie meest genoemde doelen: goede kwaliteit van zorg (72%), bekwame medewerkers (59%) en behouden van huidige medewerkers (44%). Het accreditatiebeleid is kennelijk niet langer de hoogste prioriteit voor zorgorganisaties. De rol van de overheid bij beslissingen omtrent het accreditatiebeleid wordt maar matig op prijs gesteld. Slecht 17% van de HR- en L&D professionals is van mening dat de overheid over voldoende kennis en kunde beschikt op dit vlak.

Gerelateerde berichten...

X