3min Personeel

“Banen in de technologiesector belangrijke wereldwijde motor”

“Banen in de technologiesector belangrijke wereldwijde motor”

AI en andere opkomende technologieën hebben een grote impact op de beroepsbevolking. En op de wereldwijde skills economy. Dit blijkt uit het ‘Impact AI: 2024 Workforce Skills Forecast’-onderzoek van ServiceNow en Pearson. Het onderzoek laat zien dat AI helpt bij het creëren van banen. En ook dat het zorgt voor meer vraag naar geschoold IT-personeel.

Voor het tweede jaar op rij werkte ServiceNow samen met de workforce data experts van Pearson. Dit om de impact van GenAI en aanverwante technologieën op de wereldwijde beroepsbevolking te modelleren. Het onderzoek toont welke banen AI beïnvloedt. En ook welke vaardigheden AI automatiseert. Tevens blijkt naar welke functies de meeste vraag zal zijn. En hoe organisaties hun personeel kunnen omscholen om klaar te zijn voor de toekomst. Hieronder de drie belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

1. Wereldwijde vraag naar talent blijft hoger dan het aanbod

Hoewel automatisering ervoor zorgt dat banen gaan verdwijnen en dat men taken efficiënter uitvoert dankzij AI, blijft er wereldwijd een tekort aan arbeidskrachten bestaan. Feitelijk is de productiviteitswinst die geboekt wordt dankzij nieuwe technologieën de belangrijkste reden dat dit tekort aan arbeidskrachten niet groeit. Binnen de wereldwijde groei van de arbeidsmarkt vormen tech-banen een belangrijke motor voor banengroei. En dit in alle onderzochte landen. Dat wijst op een strategische verschuiving naar een meer technologie- en innovatiegedreven economie.

2. Vraag naar tech-personeel blijft
Het onderzoek voorspelt over de hele linie een toenemende vraag naar personeel in de meeste tech-functies. Tegelijkertijd neemt de vraag naar tech-personeel af in sectoren die krimpen, zoals de detailhandel en de financiële dienstverlening. In deze sectoren gaan de tech-functies verdwijnen die niet nodig zijn voor het implementeren en onderhouden van AI en andere nieuwe technologieën. In de overige sectoren neemt het totale aantal werknemers toe, inclusief IT-personeel. Over het geheel genomen biedt de verwachte economische groei van groeiende sectoren voldoende kansen voor IT-banen om de daling binnen de bredere beroepsbevolking als gevolg van automatisering op te vangen.

3. Begin met omscholen
Uit hetzelfde onderzoek vorig jaar bleek dat hoe meer we machines inzetten om het werk te doen waar ze goed in zijn, hoe minder mensen als machines hoeven te werken. Door de taken die het beste door AI kunnen worden gedaan opnieuw toe te wijzen, krijgen werknemers meer tijd om zich te richten op menselijke kwaliteiten zoals kritisch denken, interpersoonlijke communicatie en creativiteit.

Omscholing noodzakelijk

Het omscholen van personeel is nodig om op grote schaal te voldoen aan de vraag naar technisch talent. Het proactief inspelen op een veranderende arbeidsmarkt, levenslang leren en strategische personeelsplanning zijn cruciaal voor organisaties om veerkrachtig te zijn in het digitale tijdperk.