3,5 Gigahertz frequentieband in 2023 in gebruik voor 5G

mast telecom telecomsector

Nederland kan in 2023 de 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband gebruiken voor landelijke mobiele communicatie. Hiermee wordt verdere ontwikkeling van 5G-technologie mogelijk. Dat adviseert een externe en onafhankelijke commissie aan het kabinet.

De conclusie krijgt steun van satellietbedrijf Inmarsat, dat in Burum een deel van deze Nederlandse frequenties gebruikt voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie met zeescheepvaart. Daarom moet het kabinet wel een spoedige verhuizing naar het buitenland van deze diensten mogelijk maken. Ook de huidige mobiele telecomaanbieders zijn akkoord.

Griekenland

De commissie adviseert dat het Inmarsat de diensten in deze band verplaatst naar een door hen voorziene locatie in Griekenland. Zolang deze locatie nog niet operationeel is, kan het satellietbedrijf nog beschikken over beperkte ruimte (80 Megahertz) om de activiteiten alsnog te kunnen voortzetten. Het streven is dat het allemaal per 1 januari 2024 rond is. Volgend jaar december kan dan alsnog de veiling voor de frequentieruimte (300 Megahertz) voor landelijke mobiele communicatie, zoals 5G, plaatsvinden.

De adviescommissie die nu de oplossing biedt, ontstond in december 2021 op voorspraak van de ministerraad. De commissie moest een oplossing vinden voor het jaren slepende conflict tussen de staat en Inmarsat. De heer ir. Hans de Jong (oud-president van Philips Nederland en nu onder andere commissaris bij het bedrijf) is voorzitter van de adviescommissie. De andere leden zijn de heer prof. dr. ir. Bart Smolders (hoogleraar, en decaan faculteit Elektrotechniek TU Eindhoven en expert draadloze- en radiocommunicatie), de heer dr. Jan Willem Velthuijsen (chief economist PWC Nederland en marktexpert) en de heer prof. mr. dr. Johan Wolswinkel (hoogleraar Bestuursrecht, markt en data aan de Tilburg University en expert in de verdeling van schaarse publieke rechten zoals frequenties).

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft het externe en onafhankelijke advies in ontvangst genomen en komt voor deze zomer met een kabinetsreactie. Op basis van het advies stelt het ministerie van EZK een nieuw wijzigingsbesluit van het zogenoemde Nationaal Frequentieplan (NFP) op en blijft ondertussen in overleg met het satellietbedrijf over het mogelijk maken van zijn voorgenomen verhuizing naar Griekenland. Ook blijft in de 3,5 GHz band 100 Megahertz (van de totale 400) beschikbaar voor lokale draadloze toepassingen.

EU-verplichting

Door digitalisering neemt het dataverkeer sterk toe en is de aanleg van nieuwe netwerken zoals 5G essentieel voor consumenten en bedrijven. Hiervoor zijn radiofrequenties nodig, zoals in de zogenoemde 3,5 GHz band. Nederland, waar het mobiele internet behoort tot de Europese top, heeft een EU-verplichting om deze frequentieband zo snel als mogelijk beschikbaar te stellen voor landelijke mobiele communicatie ten behoeve van het aanbieden van 5G-technologie. Daarvoor heeft het kabinet een veiling in voorbereiding.

De kwestie hangt al jaren boven de markt. In september vorig jaar bleek dat de veiling van de frequentiebanden voor 5G die voor dit jaar op de planning stond, niet kon plaatsvinden. Het uitstel is een gevolg van de aanhoudende ruzie tussen satellietbedrijf Inmarsat en de staat. Omdat het station gebruikmaakt van dezelfde frequenties als 5G, eiste de regering dat het station zou vertrekken. Inmarsat spande met succes een kort geding aan tegen de plannen. De rechter stelde dat de regering internationale verdragen schendt en dus iets anders moet verzinnen. Die oplossing lijkt er nu dus alsnog te komen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X