57% van de zorginstellingen mist vaardigheden voor digitalisering

darmkanker

Nederlandse zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg komen capaciteit en vaardigheden te kort om digitaliseringstrajecten succesvol uit te voeren. Zo luidt de belangrijkste conclusie van een rondgang onder de deelnemers aan het seminar ‘Digitalisering van zorglogistiek’ georganiseerd door Bizzomate. De deelnemers waren afkomstig van zorginstellingen uit het hele land. .

Men vroeg de deelnemende zorginstellingen naar de grootste uitdagingen voor hun verdere digitalisering. 57 procent van de respondenten noemt daarbij het gebrek aan vaardigheden en capaciteit als belangrijkste uitdaging. Daarnaast vroeg men welke stelling de voortgang van de digitalisering bij de zorginstelling het beste omschrijft. Met 34 procent geeft ruim een derde van de deelnemers aan dat ze een duidelijk plan voor digitalisering van hun bedrijfsprocessen maakten. En al startten met de uitvoering. 28 procent is nog bezig de ontwikkeling van een visie hierop.

Specifieke uitdagingen

Zorginstellingen hebben te maken met een aantal specifieke uitdagingen. Denk aan toenemende regeldruk, veranderende wet- en regelgeving en lange wachtlijsten. Daardoor voelt iedere instelling inmiddels de noodzaak van doelgerichte automatisering wel. Veel organisaties weten welke kant ze op willen. Maar de uitvoering blijkt vaak een lastig te nemen horde. Uit het onderzoek blijkt dat verschillende factoren hierbij een rol spelen. Zoals gebrek aan ontwikkelkracht, oude legacy software die in de weg zit, of een haperende samenwerking tussen IT en de werkvloer.

Extra mogelijkheden

Ruim 80 procent van de zorginstellingen geeft aan het eens te zijn met de stelling dat er meerdere processen in de organisatie gedigitaliseerd, geoptimaliseerd of zelfs geautomatiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd geeft bijna 55 procent van de instellingen aan dat het beheer van taken en processen nog regelmatig gebeurt met behulp van gedeelde mailboxen en in spreadsheets.

Gerelateerde berichten...