75 miljoen extra voor uitwisseling medische gegevens

medische gegevens automatisering in de zorg

Minister Bruno Bruins van medische zorg wil 75 miljoen extra aan ziekenhuizen beschikbaar stellen om medische gegevens te digitaliseren. Bruins wil bereiken dat patiënten ze via MedMij digitaal kunnen raadplegen.

Het extra geld moet ook zorgen voor betere digitale uitwisseling van gegevens. Daarmee moet het ziekenhuis tijd kunnen winnen en medische fouten voorkomen. Patiënten hoeven daardoor ook niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen.

 

Verplichting

Om dit te regelen komt Bruins dit jaar nog met een wetsvoorstel. Ziekenhuizen en klinieken krijgen die 75 miljoen euro om snel aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

Bruins: “Met deze 75 miljoen subsidie wil ik mogelijk maken dat de patiënt de regie krijgt over zijn of haar eigen medische gegevens. Met digitale gegevensuitwisseling kunnen bovendien vermijdbare fouten worden voorkomen. Artsen houden meer tijd over omdat ze geen gegevens hoeven over te typen. Ik vind het onbestaanbaar dat we, in een tijd dat we met elkaar kunnen facetimen over de hele wereld, in de zorg nog faxen versturen. Digitaal moet het nieuwe normaal worden. En zo snel mogelijk!”

 

Veilig

Bruins wil dat de gegevensuitwisseling veilig gebeurt. De persoonlijke gezondheidsomgeving waar de ziekenhuizen en andere medisch specialistische zorgorganisaties gegevens mee gaan delen moeten daarom voldoen aan de veiligheidseisen van het MedMij-afsprakenstelsel.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat door ICT-specialisten controleren of de gegevensuitwisseling tussen instellingen daadwerkelijk digitaal gebeurt.

 

Versnelling

De landelijke Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) helpen om de zorg klaar te maken voor digitale gegevensuitwisseling van medische gegevens. In totaal heeft het kabinet 400 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan er 75 miljoen subsidie nu gaat naar instellingen voor medisch specialistische zorg.

De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) voeren het programma uit.

 

Eerste

Vorig jaar werd het eerste officiële label van MedMij uitgereikt aan een ‘dienstverlener/zorgaanbieder (DVZA). Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

Er is in het MedMij-stelsel sprake van twee soorten toepassingen. Dit zijn de persoon (zorggebruiker) en de zorgaanbieder. ICT-leveranciers kunnen deelnemer worden voor een van beide kanten. Zij melden zich aan bij de beheerorganisatie MedMij en volgen vervolgens het proces van kwalificatie en acceptatie.

Het MedMij-label bevestigt dat de applicatie voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, zoals vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Ook moeten hun toepassingen voldoen aan een aantal andere strenge eisen. Zoals bijvoorbeeld het hebben van het NEN 7510-certificaat.

Gerelateerde berichten...

X