Aantal digitale verwijzingen verdubbelt door stuwmeer uitgestelde zorg

Het aantal digitale verwijzingen naar de ziekenhuiszorg is verdubbeld sinds eind maart. Dit is nog steeds 62% minder verwijzingen per dag vergeleken met 2019. Het stuwmeer van uitgestelde zorg neemt daarmee per week met 85.000 nieuwe verwijzingen toe. Dit blijkt uit cijfers van ZorgDomein.

Steeds meer ziekenhuizen maken capaciteit vrij voor uitgestelde urgente zorg. Ieder ziekenhuis geeft per behandeling aan wat de wachttijd is, welke selectiecriteria er gelden en welke praktische instructies er zijn voor de patiënt. Ziekenhuizen bereiken op deze manier meer dan 90% van de huisartsen.

Dick Gorris, CEO ZorgDomein: “We zien het herstel het snelst aantrekken bij de specialismen zoals cardiologie en neurologie. Landelijk gezien was het aantal nieuwe verwijzingen voor cardiologie teruggelopen met -78% maar is momenteel -43% ten opzichte van 2019. Voor neurologie zien we een herstel van -83% naar -58% van het aantal nieuwe verwijzingen. De reguliere zorg komt nu dus op gang, maar nog iedere dag nemen de achterstanden toe tot zo’n 85.000 nieuwe verwijzingen per week.”

 

NZa

De landelijke urgentie-classificatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), wordt geborgd in ZorgDomein. De huisarts kan al bij het verwijzen van een patiënt zien wanneer en bij welke zorginstelling een patiënt het best terecht kan. Straks kan de huisarts in de digitale verwijzing ook de mate van urgentie aangeven in de verwijzing. Het ziekenhuis heeft zo tijdig inzage in de verwijsstroom die weer op gang komt.

De reguliere ziekenhuiszorg wordt weer langzaam opgestart. Dat is nodig om gezondheidsschade en te lange wachttijden te voorkomen. Echter niet alle patiënten met een uitgestelde verwijzing kunnen gelijktijdig in het ziekenhuis terecht en de zorg wordt dan ook gefaseerd opgestart met focus op de urgent planbare zorg.

De NZa stelde vorige week een urgentielijst met zeven urgentielabels samen. Deze is ook verwerkt in de digitale verwijzingen.

 

Urgent

Verder wordt het makkelijker om te zien hoe urgent een verwijzing precies is. Huisartsen willen graag beter zicht hebben op waar hun patiënten terecht kunnen voor de best passende zorg op dat moment. De precieze uitwerking vindt momenteel plaats in samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen. Naar verwachting is deze toepassing in de digitale verwijzingen volgende week beschikbaar.

Huisartsen kunnen via ZorgDomein patiënten verwijzen naar aangesloten instellingen. Vrijwel alle ziekenhuizen en huisartsen maken gebruik van dit systeem.

Gerelateerde berichten...

X