Verwijzingen huisartsen naar ziekenhuizen niet-acute zorg dalen 75%

arts met mondkap acute en niet-acute zorg

De verwijzingen van huisartsen voor niet-acute zorg zijn sinds de start van de coronacrisis met 75% gedaald. De verwachting is dat het stuwmeer met uitgestelde reguliere zorgvragen groeit met 450.000 behandelingen per maand.

Dat zegt ZorgDomein, het platform dat deze gegevensuitwisseling in de zorg tussen zorginstellingen faciliteert. Vorig jaar ging het om 13,7 miljoen doorverwijzingen. Het platform heeft real-time inzage in de cijfers. De data worden nu bekend zodat zorginstellingen zich nu al beter kunnen voorbereiden op wat na de coronacrisis komt.

De gegevens zijn samengevat in een aantal afbeeldingen. Hier is onder andere de afname in de niet-acute zorg te zien per postcodegebied. Het platform maakte ook een filmpje zodat de afname percentueel en per postcodegebied duidelijk is te volgen.

 

Wachttijden

Met een gemiddelde daling in aanvragen van niet-acute zorg van 75%, oftewel 450.000 uitgestelde regulieren zorgvragen per maand, is het onvermijdelijk dat de nasleep van corona leidt tot oplopende wachttijden. De nood is volgens het platform zo hoog dat er nu al centrale coördinatie nodig is om straks de toestand het hoofd te kunnen bieden. Het gaat dan vooral om uniforme gegevensuitwisseling en voortzetting van de samenwerking tussen ziekenhuizen en met zelfstandige klinieken in Nederland.

“De uitdaging om deze uitgestelde doorverwijzingen in de niet-acute zorg te verwerken, vraagt om voortzetting van landelijke coördinatie, financiering en samenwerking,”stelt ZorgDomein in een verklaring. “Samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen, zorginstanties, verzekeraars en toeleveranciers. De afgelopen weken hebben uitgewezen dat het kan. ZorgDomein draagt daar met haar actuele data en gegevensuitwisseling graag aan bij. Samen zijn we sterker.”

 

Gerelateerde berichten...

X