ACM gaat scherper toezien op uitgifte en beheer van 06-nummers en informatienummers

Evolve IP

Het grote aantal 06-nummers dat is uitgegeven aan telecomaanbieders levert op korte termijn geen tekort op. Wel  vraagt het om doorlopend scherp toezicht.

Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de jongste Monitor Nummeruitgifte. De monitor geeft een overzicht van beschikbare nummers per 31 december 2017.

Bijna 91% van de beschikbare 06-nummers is uitgegeven aan telecomaanbieders. De ACM heeft de afgelopen jaren gerichte acties in gang gezet om tekorten te voorkomen. Henk Don, waarnemend bestuursvoorzitter ACM: “In 2017 hebben we door toezicht de benodigde omnummering van 06-nummers naar 097-nummers voor elkaar gekregen. Ze werden gebruikt voor apparaten die een verbinding met het internet nodig hebben, maar waarmee je niet kunt bellen. Het merendeel van deze apparaten gebruikt inmiddels een 097-nummer.”

 

Ingetrokken

Verder heeft de ACM in 2017 100.000 06-nummers ingetrokken omdat de telecomaanbieder die nummers niet binnen een jaar had uitgegeven aan klanten. Het uitgiftepercentage van deze nummers blijft hoog en daarom is volgens de ACM strenger toezicht noodzakelijk.

Informatienummers

Het aantal informatienummers dat wordt aangevraagd daalt al enkele jaren op rij. Ook worden steeds meer informatienummers teruggegeven aan de ACM. De Autoriteit houdt streng toezicht op het gebruik deze ummers.

Het gebruik van informatienummers is inmiddels opgetekend in een beleidsregel. Dat betekent onder andere scherper toezicht. De aangescherpte regel komt naar aanleiding van signalen dat met deze informatienummers diensten worden aangeboden waarbij nummergebruikers zich verrijken terwijl onsumenten worden misleid.

Doorschakel- en betaaldiensten met een tarief per minuut passen daarbij niet binnen de bestemming voor 0900- en 0909-nummers.

Gerelateerde berichten...

X