ACM publiceert vuistregels voor online platformen

man op tablet

Online platformen spelen een steeds grotere rol bij winkelen op internet. Ook zakelijk is dat het geval. Terwijl de platformeconomie groeit en kansen biedt zijn er ook risico’s. Daarom publiceert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vuistregels en richtlijnen.

Naast het profiteren van voordelen, zoals nieuwe diensten, een ruimer aanbod en lagere prijzen spelen er veel vragen rond online platformen. Hoe de verdeling van verantwoordelijkheden tussen het platform en de verkoper is bijvoorbeeld. Grenzen kunnen vervagen tussen verkoper en platform, maar ook tussen verkoper en koper.

Via een online platform is het soms onduidelijk of het gaat om wie precies de verkoper is. gaat het om een professionele gebruiker of een consument? Ook is soms onduidelijk bij wie een koper terecht kan met klachten over de aankoop. Dan komt dus onzekerheid over rechten om de hoek kijken. Dat betekent volgens de ACM dat je je recht minder goed kunt uitoefenen.

De onduidelijkheden leiden bovendien bij de betrokken handelaren tot onzekerheid over hun verplichtingen volgens het consumentenrecht. Ook kunnen zij soms niet aan hun verplichtingen voldoen omdat de inrichting van het platform die mogelijkheid niet biedt.

Platformen

Over de inzet van online beïnvloedingstactieken via online platformen bracht de ACM begin 2020 een leidraad uit: ‘Bescherming van de online consument. Grenzen aan online beïnvloeding’. De leidraad gaat in op tactieken die verkopers online inzetten om het gedrag van consumenten te beïnvloeden.

Platformaanbieders spelen een cruciale rol bij waarborgen van de rechten van consumenten en het naleven van toepasselijke verplichtingen voor professionele partijen. Dit supplement bij de leidraad biedt aan de hand van vuistregels duidelijkheid over de rol en de verantwoordelijkheden van platformaanbieders. Het biedt een kader waaraan platformaanbieders moeten voldoen. Deze verplichtingen vloeien voort uit het consumentenrecht

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X