ACM start marktstudie naar cloudservices

cloud

De ACM gaat cloudservices onderzoeken. Werken ze goed voor mensen en bedrijven in Nederland? De eerste fase gaat vooral om kennisvergaring.

Eerst wil de Autoriteit goed zicht krijgen op hoe cloudservices (technisch) zijn gebouwd en wat de gevolgen hiervan zijn voor diensten die op basis daarvan werken. Verder gaat de Autoriteit kijken of sprake is van marktimperfecties zoals bijvoorbeeld marktmacht, lock-in effecten en informatie-asymmetrie. Dit deel van het onderzoek zal in september klaar zijn. Daarna komt er zo nodig een verdiepend onderzoek.

Veel bedrijven, organisaties en instanties maken gebruik van Cloudservices. Diensten waarmee gebruikers rekenkracht, opslag en software huren in datacenters over de hele wereld. Hiermee betaalt de gebruiker alleen voor het gebruik. Op- en afschalen is dan makkelijker. Cloudservices zijn daarmee een belangrijk element van de digitale economie.

Deze services staan op de lijst van core platform-services in de concept Digital Markets Act (DMA) van de Europese Commissie (EC). Daarmee is het mogelijk dat cloudservices van bedrijven die als poortwachter zijn aangewezen op termijn onder de werking van deze wet vallen.

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van deze vorm van dienstverlening gaat de ACM de komende tijd in gesprek met aanbieders en gebruikers ervan. Dit zijn Nederlandse en Europese experts, wetenschappers, en met andere toezichthouders,.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X