Afname aantal desktopgebruikers in Nederlandse zakelijke markt

Het aantal desktopgebruikers zakt de laatste jaren en die trend lijkt een blijvertje. In de Nederlandse zakelijke markt maken eindgebruikers steeds vaker gebruik van andere hardware om hun werk op te verrichten. Anno 2017 is minder dan de helft van de eindgebruikerssystemen een desktopcomputer (47%). In 2010 lag dat percentage nog boven de 70 procent.

De ruimte die de desktop verliest, wordt ingenomen door de laptop, thin client-systemen en vanaf circa 2013 de tablet. Aan het begin van 2017 vormen tablets 6 procent van alle zakelijke eindgebruikershardware. Laptops worden door bijna 29 procent gebruikt en thin clients door circa 18 procent. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile. Het resultaten komen van 7.000 gesprekken met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijfsvestigingen, met 50 of meer medewerkers.

Uitgebannen?

Dat de desktopcomputer minder dan de helft van de eindgebruikerssystemen vormt wil niet direct zeggen dat hij is uitgebannen. 77 procent geeft namelijk aan dat er nog steeds desktops in gebruik zijn. Toch daalt de trendlijn van de afgelopen jaren voor de penetratie van desktops. In zeven jaar tijd is het percentage bedrijven met desktops teruggelopen van 96 procent naar de huidige 77 procent. Het gebruik van desktops is in die periode het sterkst gedaald bij overheids- en zorginstellingen. Daar gebruikt nog respectievelijk 65 en 58 procent van de locaties een desktopcomputer. In het onderwijs en de industrie ligt de desktoppenetratie, met 89 en 87 procent, het hoogst.

Laptops vormen 29 procent van alle eindgebruikerssystemen. Ze komen inmiddels vaker voor dan desktops. Van alle locaties geeft 82 procent aan dat men één of meerdere laptops gebruikt. Dit is echter ook een dalende trend. Laptops komen het minst voor in de publieke sector. Daar geeft 78 procent van de locaties aan dat er laptops in gebruik zijn. In de commerciële sector ligt dit gebruik op ongeveer 84 procent.

Thin Clients

Thin clients komen steeds vaker voor in het bedrijfsleven. Gaf in 2010 nog ongeveer een kwart aan gebruik te maken van thin client-oplossingen, inmiddels is dat circa 36 procent van de bedrijfsvestigingen. Voor thin clients zijn grote verschillen zichtbaar tussen de verschillende marktsegmenten. Het hoogst ligt het gebruik in de zorgsector. Daar gebruikt ruim driekwart van de locaties aan dit type systeem te gebruiken. Ook de overheid kent met 54 procent een relatief hoge penetratie. In het onderwijs en de ICT & Utilities sector worden ze het minst gebruikt, met respectievelijk 16 procent en 18 procent.

Aanvankelijk nam het percentage locaties met zakelijke tablets vrij snel toe. Dit lijkt inmiddels over het hoogtepunt heen. Bij ongeveer een derde van de locaties zijn er zakelijke tablets in gebruik (32%). Opvallend is dat de publieke sector in het tabletgebruik bovengemiddeld scoort. Zowel bij de overheid, de zorg als in het onderwijs geeft circa 40 procent van de locaties aan dat er vanuit de organisatie tablets zijn verstrekt aan medewerkers. De tabletpenetratie ligt het laagst in de transportsector (24%) en de industrie (26%).

Gerelateerde berichten...

X