Afscheid Erik Gerritsen (VWS): “Wat we opbouwden, gaat gewoon door”

Erik Gerritsen

Erik Gerritsen neemt na zes jaar afscheid van het ministerie van VWS om directievoorzitter te worden bij woningcorporatie Ymere. Gerritsen was een warm pleitbezorger van verregaande digitalisering van de zorg. Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg vormt een mooi sluitstuk van zes jaar wegvoorbereiding.

Lees het hele artikel online of in de printeditie van ICT/Zorg.

Gerelateerde berichten...

X