2min Zorg

Digizo.nu versnelt transformatie naar hybride huisartsenzorg

Digizo.nu versnelt transformatie naar hybride huisartsenzorg

Tijdens het landelijke IZA-congres vond de officiële lancering plaats van Digizo.nu. Dit platform faciliteert organisaties in de zorg bij het transformeren van hun zorgprocessen, naar een hybride model van niet-digitale en digitale zorg.

Momenteel werkt Digizo aan bijna twintig processen, waarvan de eerste resultaten al beschikbaar zijn via de ‘proceszoeker’. Voor de huisartsenzorg zijn dat consultvoorbereiding/digitale triage, digitale consultatie en telemonitoring.

Het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) ondersteunt Digizo.nu door mee te werken in verschillende teams in het programmabureau. Het NHG is geen IZA-lid maar gaat zich wel inhoudelijk verbinden aan het platform om huisartsen zelf de kans geven om goede juiste afweging te maken voor gebruik van digitale zorgtoepassingen.

Huisartsenkoepels ook betrokken

Het NHG werkt samen met de landelijke huisartsenkoepels LHV en InEen. Die samen met organisaties van andere sectoren – zoals de verzorgenden, medisch specialisten, patiënten, gemeentes – het IZA-akkoord hebben ondertekend. Het hoofddoel is om gezamenlijk te leren wat wel en niet werkt in de praktijk en zo de zorg beschikbaar te houden voor de toekomst.

Digizo maakt afspraken over de randvoorwaarden voor brede opschaling en verleent hulp voor implementatie en opschaling. Daarnaast worden (systeem)knelpunten besproken, die brede opschaling in de weg staan. Alle kennis, ervaring en geleerde lessen die hieruit voortkomen, komen openbaar beschikbaar voor alle organisaties in de zorg en ondersteuning.

Lees ook: