AIVD en MIVD moeten voorzichtiger zijn met delen persoonsgegevens aan buitenlandse diensten

datadelen

Zowel de AIVD als MIVD moeten voorzichtiger zijn bij het delen van informatie met buitenlandse diensten van landen die een verhoogd risicoprofiel hebben. Dat het CTIVD. De dienst vraagt het demissionaire kabinet om binnen drie maanden met een plan te komen om de werkwijze te verbeteren.

Volgens deze toezichthouder van de inlichtingendiensten zijn met dat informatie delen fouten gemaakt. De AIVD deed dat vaker dan de MIVD.

De CTIVD deed onderzoek naar gegevensuitwisselingen met buitenlandse diensten van september 2019 tot en met maart 2020. Tientallen gevallen gingen onder de loep. Daarbij vond toezichthouder CTIVD dat de werkwijze van beide diensten verbetering behoeft om grote fouten in de toekomst te voorkomen.

Toestemming

In de onderzochte gevallen vond het CTIVD het wel terecht dat er gegevens met het land werden gedeeld. Het gaat vooral om de manier waarop. Zo geeft de AIVD soms toestemming om over een langere periode informatie door te spelen. Soms gaat dat zelfs over een grote groep mensen. Die toestemming kwam er bijvoorbeeld terwijl de dienst niet voldoende duidelijk maakte waarvoor dat precies nodig was en wat de precieze gedachte en strategie erachter zat.

Bij de militaire tak van de AIVD, de MIVD, was er in ruim de helft van de onderzochte gevallen geen toestemming van de minister of het hoofd van de dienst, terwijl dat wel moet. Verder ontbrak het vrijwel altijd aan goede onderbouwing.

En voor beide diensten geldt dat ze vaak onvoldoende kijken naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie. Men keek ook niet genoeg naar waarvoor de inlichtingen gebruikt mochten worden en wanneer ze vernietigd mogen worden.

Het onderzoek gebeurde omdat de beide inlichtingendiensten hun wegingsnotities langere tijd (nog) niet op orde hebben. De CTIVD publiceerde al eerder een kritisch toezichtsrapport. Daarop startten beide diensten wel een verbetertraject. Ten tijde van dit meest recente onderzoek was dat traject nog niet af.

Toch deelt het CITV de kritiek omdat ze vinden dat Juist in deze periode de diensten scherp moeten zijn op het proces van delen van gevoelige gegevens aan buitenlandse diensten met een verhoogd risicoprofiel.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X