Wat is de impact van datakwaliteit?

Voor organisaties zijn de negatieve gevolgen van slechte datakwaliteit groot, maar gelukkig ook goed te bestrijden. Er wordt al lang en veel over het onderwerp gesproken, maar in de praktijk wordt er te weinig aandacht besteed aan het in-shape houden van een belangrijke productiefactor: data.

Verstoringen van productieprocessen, onbetrouwbare informatie op overzichten, ontevreden klanten en retourzendingen zijn voor ondernemers herkenbare problemen die veel geld kosten. Vaak is dit te relateren aan het gebruik van onjuiste data. Door een organisatie meer data-minded te maken en aandacht te besteden aan datakwaliteitbeleid, kan een organisatie deze problemen voorkomen, kosten besparen en nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Verborgen kosten versus nieuwe kansen

Redundante, Onbetrouwbaar en Triviale (ROT) data verstoort uw bedrijfsvoering en levert veel praktische problemen met bijbehorende kosten. Specialisten (DAMA, Gartner en Thomas Redman) geven aan dat organisaties hoge, soms moeilijk te kwantificeren, kosten maken om problemen met datakwaliteit te herstellen. IBM heeft geschat dat de jaarlijkse kosten als gevolg van datakwaliteit in de VS ruim 3 triljoen dollar bedragen.

Naast materiële gevolgen zoals compliance-boetes, kosten van retourzendingen, niet correct verzonden factureren en de uren die medewerkers besteden om fouten te herstellen, zijn er ook verborgen kosten. Denk aan reputatieschade, verloren inkomsten door gemiste kansen en het niet goed functioneren van samenwerking in een keten. Deze verborgen kosten zijn door organisaties vaak moeilijk te kwantificeren. Thomas Redman past de ‘regel van 10’ toe, die stelt dat het voltooien van een taak tien keer zo veel arbeid kost wanneer die taak start met slechte data.

Betrouwbare en beschikbare data bieden ook nieuwe kansen. Op basis van correcte, gecontroleerde informatie, kunt u moeiteloos voldoen aan compliance-verplichtingen, de productiviteit van processen optimaliseren en sales gerichter aansturen. Het positieve effect van een betere klantbediening, het verhogen van het werkplezier en een betere samenwerking van de medewerkers, moet zeker niet alleen als bijvangst worden bestempeld.

Een complicerende factor is, dat de ‘veroorzaker’ van slechte data (dataproducent) doorgaans niet de ‘lasthebber’ (datagebruiker) is. Er is sprake van een uitgesteld effect. Dit maakt het belangrijk om aan te geven wat het gemeenschappelijk belang van datakwaliteit is en dat databeleid gericht moet zijn op een intensieve samenwerking.

De werkelijke impact van datakwaliteit

Maar op welke wijze ervaren Nederlandse organisaties in de praktijk de gevolgen van datakwaliteit? Data eXcellence (DX) deed onderzoek naar de werkelijke impact van datakwaliteit in Nederland. Meer dan 70 CIO’s, informatie-architecten en DQ-specialisten hebben aan dit onderzoek deelgenomen met als resultaat het 2021 DX Data Quality Impact Report. Het rapport geeft een breed beeld van de impact van datakwaliteit in Nederlandse organisaties. De respondenten delen vele eye-openers en best practices om de datakwaliteit met maximale impact te verbeteren.

“Organisaties met een actief DQ-beleid ervaren significante voordelen”

De belangrijkste conclusie: organisaties met een actief DQ-beleid ervaren significante voordelen. Ze besteden minder tijd en kosten aan het controleren en verbeteren van rapportages en zijn besluitvaardiger. Verstoringen worden voorkomen en data wordt succesvol gebruikt binnen toepassingen zoals machine learning en data-analytics. “Ons vermoeden dat investeren in datakwaliteit loont, wordt hiermee bevestigd”, aldus Guido Jurgens, directeur DX. “En andersom, de negatieve impact op de bedrijfsvoering van een lage datakwaliteit komt ook overtuigend naar voren”.
De belangrijkste drijfveren om aandacht te besteden aan datakwaliteit zijn het betrouwbaar kunnen delen van data en het verbeteren van de bruikbaarheid van rapportages. Geert Zijlstra, DQ-specialist: “Opvallend in deze studie is dat tijd en geld voor het oplossen van DQ-kwesties niet als het belangrijkste werd genoemd.”

Meer weten?

In het rapport worden vele praktische inzichten gedeeld waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen. Het 2021 DX Data Quality Impact Report is hier gratis te downloaden. Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met DX.

Lees ook:
  • 2021 DX Data Quality Impact Report gepubliceerd

Gerelateerde berichten...

X