Nederlander wil strengere regelgeving kunstmatige intelligentie

Nederlander

Ruim de helft (57%) van de Nederlanders is niet goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rond kunstmatige intelligentie (AI). Er is echter wel veel behoefte aan regelgeving. 68% van de Nederlanders vindt dat kunstmatige intelligentie meer gereguleerd moet worden. Voor iets meer dan 45% zou strengere regelgeving door de overheid er zelfs voor zorgen dat ze kunstmatige intelligentie meer vertrouwen.

Dit blijkt uit onderzoek van Salesforce naar het sentiment ten aanzien van kunstmatige intelligentie. Het onderzoek, uitgevoerd door PanelWizard, is gehouden in Nederland, België en Zweden onder bijna 1.100 respondenten in elk land.
Ten opzichte van vorig jaar, toen hetzelfde onderzoek in Nederland is uitgevoerd, staan Nederlanders iets positiever tegenover de ontwikkelingen rond AI.

Waar vorig jaar 24% (zeer) positief was over AI, is dit nu 27%. In België en Zweden is dit veel hoger, namelijk 37% en 38%. Ook zijn Nederlanders veel minder op de hoogte van de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie dan in de andere landen. Waar slechts 12% van de Nederlandse respondenten hun kennis hieromtrent een cijfer 8 of hoger geeft, ligt dit percentage in België (19%) en Zweden (30%) veel hoger. Bovendien stagneert de kennis van Nederlanders over de ontwikkelingen rond AI; in 2023 gaven ongeveer evenveel respondenten aan goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen.

Nog relatief weinig vertrouwen in AI

Bijna de helft (45%) van de Nederlandse respondenten vertrouwt AI niet of helemaal niet. Dat is vergelijkbaar met Zweden (47%) en België (44%). Er zijn echter grote verschillen tussen de landen als we kijken naar wat hen zou helpen om meer vertrouwen te krijgen in kunstmatige intelligentie. Nederlanders willen dat men verplichte vermelding maakt dat men AI gebruikt (50%). Nauw gevolgd door strengere regelgeving vanuit de overheid (46%) en menselijke controle op de uitkomsten (43%), staat bij België strengere regelgeving vanuit de overheid op nummer 1 (42%). Bij Zweden openheid en inzicht in de werking van AI (34%). Net als in 2023 is het verlies van menselijke controle de grootste zorg van Nederlanders rond kunstmatige intelligentie.

Als het concreet gaat om het beschermen van hun gegevens bij het gebruik van kunstmatige intelligentie, kijken Nederlandse respondenten meer naar de verantwoordelijke bedrijven dan de overheid. De bedrijven die producten op de markt brengen waarin AI wordt gebruikt, zijn volgens de Nederlandse respondenten in eerste plaats verantwoordelijk voor het beschermen van hun gegevens (59%), gevolgd door de overheid (54%) en grotere technologiebedrijven (47%).
Nederlanders zien ook veel kansen in de ontwikkelingen rond AI

Efficiënter werken

Er zijn niet alleen zorgen rond de snelle opmars van AI. Tweederde van de Nederlanders (66%) is van mening dat AI ervoor zorgt dat we efficiënter kunnen werken en er zijn meer mensen die denken dat AI beter problemen op kan lossen dan mensen in plaats van andersom (37% versus 29%). Bovendien geeft 43% aan dat kunstmatige intelligentie een kans is voor de economie. Nederlandse mannen zijn hier meer van overtuigd dan vrouwen; 51% van de mannen ziet AI als een kans voor de economie terwijl maar 36% van de vrouwen deze mening deelt. Over het effect op de arbeidsmarkt zijn Nederlanders minder positief. 52% denkt dat kunstmatige intelligentie niet goed is voor de arbeidsmarkt en bijna 60% denkt dat het ervoor zorgt dat er banen verdwijnen.

Gerelateerde berichten...