Aleid Wolfsen, voorzitter AP: Ingangsdatum GDPR keihard

De letter van de wet laat vaak ruimte over voor interpretatie. Dat geldt zeker voor de GDPR. ICT-leveranciers hebben behoefte aan uitleg en – op termijn – jurisprudentie omtrent de GDPR, zodat ze hun dienstverlening beter op de werkelijkheid kunnen afstemmen.

We willen graag weten waar we nu aan toe zijn. Over deze en andere issues sprak ICT/Magazine met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

25 mei

“De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.” Zo staat het op hun website. Andere taken van de AP zijn het doen van onderzoek en adviseren over nieuwe regelgeving.

Dat zijn met de aanstaande handhaving van de GDPR – per 25 mei 2018 – schone taken. En het lijkt erop dat de urgentie van deze wetgeving eindelijk tot het bedrijfsleven begint door te dringen. “Bij ict-leveranciers is de ernst van de zaak wel duidelijk”, vertelt Wolfsen, “maar bij het bedrijfsleven nog onvoldoende. Daarom ben ik zo blij met dit interview en met dat voorpagina-artikel in het FD van 14 augustus.

Uit recent onderzoek van de NOS blijkt dat het nogal tegenvalt met hoe bekend mensen zijn met GDPR. Onlangs bij een bijeenkomst van bankcommissarissen werd het mij wel duidelijk dat iedereen het nut en de noodzaak ervan inziet. Alles is data, alles is ICT.”

“Maar ik schrok toch wel toen mij werd gevraagd: ‘Ja, maar Aleid, is er nog een overgangstermijn?’ Deze wetgeving is al in 2009 opgestart, er is vier jaar lang binnen Europa over onderhandeld. Het is ongeveer het meest belobbyde wetgevingstraject waar alle brancheclubs bij zijn betrokken. Nadat het in 2016 is aangenomen en in werking is getreden, kreeg iedereen nog eens ruim twee jaar de tijd om zaken te regelen. Hoezo, nog een overgangstermijn?”

 

De officiële takenlijst AP per 25 mei 2018

 • Voorlichting & advisering (telefonisch)
 • Voorafgaande raadpleging
 • Systeemtoezicht
 • Datalekken
 • Klachten Nederland
 • Klachten EU
 • Ambtshalve onderzoeken NL
 • Ambtshalve geïnitieerd toezicht EU
 • Internationaal
 • Strategie & beleid
 • Staftaken juridisch
 • Sanctionering
 • Bezwaar
 • Beroep
 • Wetgevingsadvisering
 • Communicatie intern en extern

Blijft toch de vraag, hoe hard is 25 mei 2018 nu werkelijk?
“Keihard! We hebben binnenkort allerlei sessies in het land voor VNO-NCW, om maar zoveel mogelijk voorlichting te geven. Want 25 mei staat als een huis.”

“Wij kunnen daar ook niet mild over zijn, omdat burgers vanaf 25 mei het recht hebben een klacht in te dienen over onrechtmatig gebruik van zijn of haar privacy. Dat geldt voor alle Europese burgers met betrekking tot overheidsinstellingen en bedrijven waarvan de hoofdvestiging in Nederland zit.”

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van september.

Gerelateerde berichten...

X