Zorgen AP om volgverkeerslichten

Zorgen AP om volgverkeerslichten

In Nederland staan steeds meer volgverkeerslichten. Ze maken contact met mobiele telefoons van weggebruikers en kunnen veel informatie over mensen verzamelen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft er zorgen over en wil dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) actie onderneemt.

De volgverkeerslichten meten hoeveel verkeer er langskomt. Net als zogeheten detectielussen in de weg dat doen. Maar die lussen verzamelen geen persoonsgegevens en vormen geen inbreuk op de privacy van weggebruikers. De volgverkeerslichten doen dat wel.

Meestal zonder dat mensen dat merken, maken de volgverkeerslichten contact met de apps op de mobiele telefoons van weggebruikers. Zo kunnen ze op grote schaal persoonlijke informatie van mensen verzamelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om volledige ritten in kaart te brengen, inclusief datum, tijd en snelheid. Omdat wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten) weten waar de verkeerslichten staan, kunnen zij weggebruikers volgen. Zeker wanneer wegbeheerders ook camera’s inzetten bij de verkeerslichten.

Niet goed nagedacht

De wegbeheerders lijken niet goed te hebben nagedacht over de privacyrisico’s van deze verkeerslichten. Ook is niet altijd duidelijk waar die gegevens terecht komen en wie er verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens. Deze zaken moeten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) altijd duidelijk zijn, voordat de gegevensverzameling start.

De AP wees het ministerie van IenW al in 2021 op de risico’s van deze verkeerslichten. Nu doet de AP dat dus opnieuw. In de nieuwe brief over de volgverkeerslichten vraagt de AP de minister nogmaals met klem om uit te zoeken of het ontwerp en gebruik van de verkeerslichten voldoet aan de AVG. En om in gesprek te gaan met alle wegbeheerders die ze (willen) gebruiken, om te zorgen dat de privacyrisico’s worden weggenomen.

Lees ook: