AP: scraping bijna altijd illegaal

AP: scraping bijna altijd illegaal

Automatisch verzamelen en opslaan van informatie van het internet, scraping, is bijna altijd illegaal en tegen de bepalingen van de AVG. Zeker als private partijen en particulieren dat doen. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een nieuwe handreiking.

Je kunt scraping alleen legaal inzetten als dat zeer gericht gebeurt maar in de praktijk mag het bijna nooit. Bij scraping ‘schraapt’ een computerprogramma automatisch gegevens van het internet. Bijvoorbeeld door sociale media te scannen. Het gaat bijna altijd om verzamelen van persoonsgegevens en daardoor ontstaan privacyrisico’s.

Met scraping kun je in korte tijd persoonsgegevens van heel veel mensen verzamelen. Bovendien kan over tal van aspecten van iemands leven gaan en allerlei bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens bevatten, die meestal niet mogen worden verzameld en gebruikt.

Overtreding AVG

Scraping is dus bijna altijd een overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het mag sowieso niet om profielen van mensen te maken en die vervolgens doorverkopen. Van besloten fora en afgeschermde socialemedia-accounts mag niet en gegevens scrapen van openbare socialemediaprofielen, met als doel te bepalen of die mensen een aangevraagde verzekering al dan niet krijgen mag ook niet.

De handreiking van de AP is bedoeld voor de overheid, maar ook scraping door de overheid kent grote privacyrisico’s en is aan strenge regels gebonden. De AP werkt daarom ook aan een handreiking voor de overheid.

Openbaarheid is geen toestemming

Een wijdverbreid misverstand is dat scrapen zou mogen, omdat alles op internet toch al voor iedereen is in te zien. “Maar dat informatie over jou openbaar is, betekent niet automatisch dat jij ook toestemming geeft voor scraping”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. “Ook wanneer jij zelf op je socialemedia-account zet dat je laatst de loterij hebt gewonnen of een operatie hebt gehad, geef je daarmee geen toestemming om die gegevens te scrapen. Toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens geef je alleen als het jou van tevoren netjes is gevraagd. Dat is bij scraping meestal niet te doen.”

Bijna nooit mogelijk

In de praktijk is scraping door private organisaties en particulieren alleen mogelijk op basis van gerechtvaardigd belang. Daarvoor gelden strenge voorwaarden. Het is bijna nooit mogelijk om aan deze voorwaarden te voldoen.

In uitzonderlijke gevallen is scraping wel toegestaan. Bijvoorbeeld bij ‘huishoudelijk gebruik’: wanneer een particulier voor een hobbyproject scraping inzet en de resultaten alleen deelt met wat vrienden, geldt de AVG niet en mag het. Ook kan scraping toegestaan zijn bij zeer gerichte ingezet. Bijvoorbeeld als een organisatie de websites van nieuwsmedia scrapet, om relevant nieuws over het eigen bedrijf in beeld te krijgen.

Lees ook: