Algoritmetoezicht AP van start

digitalisering en digitale ambities uitgebeeld

Maandag ging het algoritmetoezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van start. Deze nieuwe functie van de autoriteit moet een impuls geven aan het toezicht op algoritmes. Voor deze coördinerende, sectoroverstijgende activiteiten richt de AP de nieuwe directie Coördinatie Algoritmes in.

Minister Franc Weerwind van rechtsbescherming, staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering en de voorzitter van de AP Aleid Wolfsen gaven maandag het officiële startsein. Naast de nieuwe directie Coördinatie Algoritmes blijven de oorspronkelijke werkterreinen van de AP gewoon in stand. De Autoriteit krijgt wel extra subsidie. Vanaf 2023 is dat een miljoen euro, oplopend naar structureel 3,6 miljoen euro in 2026.

Het toezicht ligt bij verschillende colleges, markttoezichthouders en rijksinspecties. Omdat algoritmes in alle sectoren te vinden zijn, is het van belang om overkoepelend in de gaten te houden wat de generieke en specifieke risico’s en effecten zijn van algoritmes.

Naast de nieuwe coördinerende taken, versterkt de AP in 2023 het bestaande toezicht op algoritmes die (onrechtmatig) persoonsgegevens verwerken. Hiervoor stelt het kabinet structureel 2,61 miljoen euro beschikbaar. Deze investering levert ook een bijdrage aan de ambitie van de Tweede Kamer en het kabinet om discriminatie en willekeur te voorkomen en het transparantie te bevorderen in algoritmes die persoonsgegevens verwerken.
Betrokkenheid departementen

Aleid Wolfsen: “Samen met andere colleges, markttoezichthouders, rijksinspecties, stakeholders en experts is het afgelopen jaar uitgewerkt hoe het algoritmetoezicht moet worden ingericht. Dat dit gezamenlijk gebeurt, is logisch. Ook andere instanties hebben veel ervaring met het toezicht op algoritmes, net als de AP. Met elkaar kunnen we veel kennis en inzicht bundelen. Mede dankzij ieders input, meedenken en tegendenken is nu de basis gelegd voor dit brede, domeinoverstijgende algoritmetoezicht.”

Vanwege de coördinerende rol op het digitaliseringsdomein stuurt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de beleidsmatige inrichting van de algoritmetoezichthouder aan. De minister voor Rechtsbescherming is verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op de financiële middelen verstrekt uit het begrotingsartikel van de AP in de Rijksbegroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X