AP begrenst gebruik ggz-gegevens

digitale gegevens digitaliseringsstrategie elektronische gegevensuitwisseling

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begrenst gebruik van ggz-gegevens van patiënten door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa wil zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg verplichten om informatie over hun patiënten te verstrekken.

Met de informatie wil de Autoriteit in staat zijn om zorgkosten nauwkeuriger te berekenen. Dit is een van de wettelijke bevoegdheden van de NZa. De bedoeling was zorgverleners uit de ggz verplicht te stellen gezondheidsinformatie aan te leveren. Daarmee moest een systeem in de lucht komen waarmee met name complexe zorg nauwkeuriger wordt bekostigd. Gegevens over (geestelijke) gezondheid zijn echter zeer gevoelig van aard. Daarom krijgen deze ggz-gegevens in de privacywet extra bescherming.

Geen argument

Het verweer dat de NZa expliciet verklaart dat zij geen gegevens zal ontvangen die rechtstreeks te herleiden zijn tot individuele patiënten houdt volgens de Autoriteit geen stand. En dat de veralgemeniseerde informatie die zij ontvangt niet gekoppeld wordt aan bestanden waarmee de informatie alsnog tot individuele personen te herleiden zou zijn, is voor de instantie ook geen doorslaggevend argument om dit toe te staan.

Sterker nog: de AP stelt juist strenge voorwaarden aan gebruik van ggz-gegevens. Zo mag de NZa slechts  ggz-gegevens van de patiënten over de periode van één jaar opvragen. Dit gebeurt op basis van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Als de NZa op een later moment opnieuw gegevens nodig heeft, moet daarvoor eerst een nieuwe wettelijke regeling komen. Daarin moet een stevige onderbouwing van de noodzaak in zittendie voor akkoord ook naar de AP moet. Die moet nog beoordelen of de regeling rechtmatig is en of de privacy van patiënten wel zeker is.

De NZa garandeert dat zij de opgevraagde gegevens enkel gebruikt voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem in de ggz. De AP wil dat  zwart-op-wit hebben in een nieuwe versie van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...