geestelijke gezondheidszorg

digitale gegevens digitaliseringsstrategie elektronische gegevensuitwisseling opensocurce-wallet

AP begrenst gebruik ggz-gegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begrenst gebruik van ggz-gegevens van patiënten door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa wil zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg verplichten om informatie over hun patiënten te verstrekken. Met de informatie...