AP en Landsadvocaat: privacy corona-apps niet aangetoond

corona app corona manifest corona-apps

De privacy van de dit weekend geteste corona-apps kan niet worden aangetoond. Geen van de zeven apps uit de Appathon voldoet daarom aan de privacywet AVG.

Dat concluderen de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse landsadvocaat na een kritische analyse op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Intussen wil het Kabinet morgen wel een beslissing nemen over vervolgstappen.

Het AP zegt geen oordeel te kunnen geven omdat in de haast de kaders vooraf niet duidelijk genoeg waren. De instanties konden daardoor niet beoordelen of de bescherming van gevoelige gegevens van Nederlanders voldoende was gewaarborgd. Ook de manier van bron- en contactopsporing was niet goed te beoordelen. Dit moest volgens het Kabinet een van de belangrijkste functies worden van de corona-apps.

 

Onduidelijk

In het programma van eisen voor een corona-app is een aantal fundamentele vragen onvoldoende beantwoord, stellen de Landsadvocaat en het AP. Zo is niet duidelijk omschreven wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. Is dat een private partij, een zorgpartij of een overheid?

Ook is niet genoemd of de app een onderdeel is van een pakket aan maatregelen en welke dat dan zijn. Terwijl het ontwerp en de werking van een app zeer afhankelijk zijn van die overige maatregelen.

 

Toetsen

Bij een ingrijpend middel als een corona-app moet de AP bovendien kunnen toetsen of de inzet ervan in verhouding staat tot de mogelijke privacyschendingen. Het moet duidelijk zijn waarom minder ingrijpende alternatieven minder effectief zijn om het virus in te dammen. Dat is nu onvoldoende duidelijk.

De Landsadvocaat stelt dat het bij geen van de apps duidelijk is dat volledige anonimiteit is gegarandeerd. Gebruik van Bluetooth betekent niet automatisch anonimiteit, terwijl alle voorstellen daar wel gebruik van maken.

Bij gebruik van Bluetooth kun je valse positieven krijgen, terwijl dat volgens VWS een van de risico’s was die afgedekt moest worden. Iemand die buiten is en de app gebruikt kan een seintje krijgen dichtbij iemand te zijn met corona terwijl diegene vlakbij achter een muur of raam zit. Verder kan het zijn dat iemand’s telefoon op een andere plek is dan de gebruiker. Ook dan is het risico op een vals positief groot, en dat hebben de bouwers van de apps niet kunnen ondervangen.

 

Te weinig informatie

Doordat de kaders niet duidelijk genoeg zijn, zijn veel appbouwers nog zoekende. Daardoor hebben zij hun plannen onvoldoende kunnen uitwerken, zowel op technisch als op juridisch vlak.

De AP heeft van de appbouwers te weinig informatie ontvangen om een goed beeld te krijgen van de opzet. Zo leverden sommige bouwers alleen informatie over hoe de app eruitziet voor gebruikers. Informatie over hoe de app ‘aan de achterkant’ werkt, lieten ze achterwege. Verder is in de voorstellen niet voldoende duidelijk waarom ze een bepaalde techniek inzetten en wat de beperkingen daarvan.

 

Uitsluitsel

Intussen wil het kabinet morgen een besluit nemen over de volgende stap met de corona-apps. Belangrijk bij deze afweging is dat de apps dit dit weekend werden bekeken zinvol, veilig en vertrouwd ingezet kunnen worden om het coronavirus te bestrijden.

 

Gerelateerde berichten...

X