AP: onderzoek oversterfte binnen privacywet

ChatGPT online omgeving online oplichting

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mag vaccinatiegegevens van het RIVM gewoon opvragen en beschikbaar maken voor wetenschappelijk onderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in reactie op een adviesaanvraag op de privacywet van de Tweede Kamer. De AP plaatst wel kritische kanttekeningen bij de ‘CBS-route’.

Wat de AP vooral verbaast is dat de wetgever niet gewoon in een eerder stadium voor duidelijkheid zorgde. Want de AVG biedt volgens de autoriteit nadrukkelijk de mogelijkheid om het gebruik van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek te regelen via aanvullende wetgeving. Die mogelijkheid staat zelfs expliciet genoemd in de AVG.

Aanleiding

Om het onderzoek naar oversterfte door te laten gaan, doet het ministerie van VWS een beroep op de Wet CBS. Die wet bepaalt dat het CBS gegevens van bijvoorbeeld het RIVM mag opvragen. De gegevens moeten dan bestemd zijn voor het uitvoeren van statistisch onderzoek. Heeft het CBS eenmaal statistisch onderzoek gedaan, dan mag het de gegevens voor hergebruik beschikbaar stellen aan wetenschappelijk onderzoekers van buitenaf.

De AP concludeert dat deze route in dit geval wettig is, maar het mag geen geitenpaadje in de privacywet worden. Statistisch onderzoek door het CBS mag niet gaat dienen als gelegenheidsargument om persoonsgegevens te verzamelen voor ander onderzoek. Daarom roept de AP het ministerie van VWS op om werk te maken van nieuwe wetgeving, die specifiek gaat over het gebruik van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Dergelijke aanvullende, verduidelijkende wetgeving is zonder meer mogelijk op basis van de AVG. Dat heeft de AP overigens al eerder onder de aandacht gebracht bij VWS.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...