AT: schaars radiospectrum nog beter benutten

Evolve IP

Het Agentschap Telecom (AT) onderzoekt of dynamisch spectrumgebruik mogelijk is. Daarmee kun je het schaarse radiospectrum en de ongebruikte ruimte beter benutten.

Het rapport biedt een overzicht van methoden en technologieën om radiospectrum te delen en welke frequentiebanden daar (potentieel) bruikbaar voor zijn. In het rapport staat ook welke aspecten relevant zijn voor eventuele pilots, en biedt aanbevelingen over de haalbaarheid van pilots en proof-of-concepts.

Van sociale media tot televisie-uitzendingen en van satellieten tot 112; alle  deze draadloze technieken gebruiken frequenties. Daardoor is het volgens het AT druk in de ether en heerst er schaarste. Nieuwe toepassingen en apparaten zorgen voor nog meer druk op frequentieruimte. Het is dus zaak om ruimte efficiënt te gebruiken

Dynamisch spectrumgebruik zou een manier kunnen zijn om, met behulp van nieuwe technieken en algoritmen, frequenties te delen. Zo kunnen verschillende partijen gebruik maken van dezelfde frequentiebanden.

Schiphol

Uit het onderzoek blijkt dat commitment van partijen, naast de noodzakelijk ruimte in beleid en regelgeving, een belangrijke randvoorwaarde is. Gebieden waar veel vraag naar frequentieruimte is zijn daar te gebruiken voor verder onderzoek en pilots. Denk hierbij aan de luchthaven Schiphol of de Rotterdamse haven. Stratix, doe het onderzoek voor het AT uitvoerde, onderkent een aantal kansrijke frequentiebanden. In het bijzonder is dat de DVB-T2-band (470-698 MHz) en de 3.8-4.2 GHz.

Gebruikers en marktpartijen kunnen intussen ook zelf voorstellen doen voor dynamisch spectrumgebruik te komen. In de komende tijd gaat het AT dan ook praten met diverse partijen om te kijken hoe je het dynamisch delen van frequentieruimte verder vorm kunt geven.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...